vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtavodoravna delilna črtaMalečnik  33, 2229 Malečnik, ikona telefonske slušalkevodoravna delilna črta(02) 473-04-96, ikona naprave faksvodoravna delilna črta(02) 473-04-96 , vodoravna delilna črtaikona elektronske poštevodoravna delilna črtainfo@galeja.net vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtavodoravna delilna črtaGeršakova ulica  36, 2000 Maribor, ikona telefonske slušalkevodoravna delilna črta(031)201 291, vodoravna delilna črtaikona elektronske poštevodoravna delilna črtavladozibrat@yahoo.com; tennis.team.mb@gmail.comvodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtavodoravna delilna črtaGregorčičeva  15, 2000 Maribor, ikona telefonske slušalkevodoravna delilna črta(02) 251-51-84 , ikona naprave faksvodoravna delilna črta(02) 251-51-84 , vodoravna delilna črtaikona elektronske poštevodoravna delilna črtazoran.jausovec@triera.netvodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtavodoravna delilna črtaLackova c.  54, 2000 Maribor, ikona telefonske slušalkevodoravna delilna črta(02) 613 12 96vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtavodoravna delilna črtaKajuhova  6a, 2000 Maribor, ikona telefonske slušalkevodoravna delilna črta(02) 251-45-25 , ikona naprave faksvodoravna delilna črta(02) 252-45-79 , vodoravna delilna črtaikona elektronske poštevodoravna delilna črtateniski-klub.branik@amis.net vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtavodoravna delilna črtaPopovičeva  8, 2000 Maribor, ikona telefonske slušalkevodoravna delilna črta(02) 332-74-92 , ikona naprave faksvodoravna delilna črta(02)331-89-71, vodoravna delilna črtaikona elektronske poštevodoravna delilna črtainfo@ztk.si vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta