Odbor za komunalne in gospodarske javne službe
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
Predsednik: mag. Stojan AUER
email: stojan.auer@maribor.si
 
 
Podpredsednica: Melita PETELIN
 
Člani:
Aljaž BRATINA
Miha RECEK
Vitor ZEČIČ
dr. Danijel REBOLJ
Alojz KRANER
 
Sekretarka:
Helena TURK
email: helena.turk@maribor.si
 
 
Odbor za komunalne in gospodarske javne službe obravnava:

-      izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z energetskimi, vodnogospodarskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,

-      izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z občinskimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami,

-      urejanje prometa,

-      izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje s pokopališči in organizacijo pogrebnih storitev,

-      ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih služb s področja varstva okolja.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Arhiv
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta