vodoravna delilna črta
Sekretariat za splošne zadeve
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
 
Vodja: Lidija Krebl Vukovič, univ. dipl. prav.
Telefon: 02/2201-332
 
 
Delovno področje:

Sekretariat za splošne zadeve opravlja spremljajoče, metodološke, strokovno tehnične in druge podobne naloge, zlasti pa naloge s področja:
  • poslovanja z dokumentarnim gradivom,
  • pravnih zadev,
  • upravljanja s kadrovskimi viri,
  • dela in poslovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti,
  • upravljanja kakovosti,
  • vodenja postopkov javnih naročil in nabave,
  • materialnega poslovanja,
  • informatika in
  • druge naloge z delovnega področja sekretariata.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Organizacijska sestava
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Za občane
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Uradne ure
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta