Podžupani
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
podžupan za področje komunale, prometa in športa; funkcijo opravlja poklicnovodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
podžupan za področje arhitekture in prostora; funkcijo opravlja nepoklicnovodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
podžupanja Mestne občine Maribor za področje sociale, socialnega podjetništva, kulture in turizma ter društev in nevladnih organizacij; funkcijo opravlja nepoklicnovodoravna delilna črta