Osnovne šole v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta

 

Osnovna šola Kamnica - Vrbanska cesta 93, 2351 Kamnica,
tel.: 02/624 08 50, fax: 02/624 08 60, Elektronski naslov

--------------------

Osnovna šola Prežihovega Voranca, Maribor - Gosposvetska cesta 10, 2000 Maribor,

tel.: 02/234 15 50, fax: 02/234 15 61, Elektronski naslov

-------------------- 
Osnovna šola Bojana Ilicha, Maribor - Mladinska ulica 13, 2000 Maribor,
tel.: 02/228 34 40, fax: 02/228 34 49, Elektronski naslov
--------------------
Osnovna šola bratov Polančičev, Maribor - Prešernova ulica 19, 2000 Maribor,
tel.: 02/250 51 40, fax: 02/250 51 41, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, Maribor - Kersnikova ulica 10, 2000 Maribor,
tel.: 02/250 43 00, fax: 02/250 43 11, Elektronski naslov
- Podružnična šola Ivana Cankarja Košaki - Šentiljska cesta 41a, 2000 Maribor,
   tel.: 02/250 05 80, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Malečnik - Malečnik 61, 2000 Maribor,
tel.: 02/471 68 70, fax: 02/471 68 70, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor - Zrkovska cesta 67, 2000 Maribor,
tel.: 02/471 68 52, fax: 02/471 68 55, Elektronski naslov
-------------------- 

Osnovna šola Draga Kobala, Maribor - Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor, tel.: 02/471 68 32, fax: 02/471 68 41, Elektronski naslov

- Podružnica Brezje - Na trati 4, 2000 Maribor,    tel.: 02/460 58 73, Elektronski naslov

------------------------ 

Osnovna šola borcev za severno mejo, Maribor - Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor, tel.: 02/320 00 50, fax: 02/320 00 48, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Slave Klavore Maribor - Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor,
tel.: 02/450 20 00, fax: 02/450 20 09, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Martina Konšaka, Maribor - Prekmurska ulica 67, 2000 Maribor,
tel.: 02/450 38 00, fax: 02/450 38 12, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Angela Besednjaka, Maribor - Celjska ulica 11, 2000 Maribor,
tel.: 02/ 450 10 90, fax: 02/ 450 10 91, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Franceta Prešerna, Maribor - Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor,
tel.: 02/320 69 50, fax: 02/320 69 63, Elektronski naslov
- Podružnična šola Staneta Lenardona, Razvanje - Razvanjska cesta 66, 2000 Maribor,
tel.: 02/331 14 14, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Maksa Durjave, Maribor - Ruška cesta 15, 2000 Maribor,
tel.: 02/330 47 02, fax: 02/330 47 03, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Janka Padežnika, Maribor - Iztokova ulica 6, 2000 Maribor,
tel.: 02/421 32 50, fax: 02/421 32 60, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Ludvika Pliberška, Maribor - Lackova cesta 4, 2000 Maribor,
tel.: 02/421 28 02, fax: 02/421 28 12, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Leona Štuklja, Maribor  - Klinetova ulica 18, 2000 Maribor,
tel.: 02/420 64 11, fax: 02/420 64 01, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Tabor I, Maribor - Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor,
tel.: 02/330 09 72, fax: 02/330 09 89, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Rada Robiča, Limbuš - Limbuška cesta 62, 2341 Limbuš,
tel.: 02/ 614 08 50, fax: 02/614 08 60, Elektronski naslov
-------------------- 
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor - Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor,
tel.: 02/429 25 21, fax: 02/429 25 25, Elektronski naslov
 
 
Več informacij o osnovnih šolah je dosegljivih v Sektorju za izobraževanje.

 

Osnovne šole v Mestni občini Maribor:
 
Na področju osnovnega šolstva v Mariboru daje Mestna občina Maribor prednost:
  • postopnemu saniranju obstoječega osnovnošolskega prostora;
  • izvajanju pedagoških programov in zagotavljanju pogojev za njihovo izvajanje (zgodnje učenje drugega tujega jezika in računalništva);
  • sofinanciranju preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine v mariborskih osnovnih šolah;
  • sofinanciranju šolske prehrane;
  • financiranju prevozov učencev v šolo in iz šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli.
 
 
Drugi programi oz. zavodi, do katerih ima Mestna občina Maribor zakonske ali dogovorjene obveznosti:
 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je javni zavod na področju vzgoje in izobraževanja, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Javni zavod nudi pomoč otrokom in mladostnikom pri učnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter težavah odraščanja, ob tem pa nudi pomoč tudi staršem in strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja pri težavah vzgoje in učenja ter načrtovanju podpore za zmanjševanje otrokovih težav.
 
Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike, ki jih izvaja Zveza prijateljev mladine Maribor (programi: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralna značka, Programi za ustvarjanje v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus).
 
Program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« - vsako leto je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programa »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«, ki se izvaja na podlagi Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor. Postopek javnega razpisa vodi Strokovna komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade. V okviru programa Mestna občina Maribor sofinancira naslednje programe:
  • izvedbo občinskih, območnih, državnih ali mednarodnih tekmovanj v znanju za mlade;
  • udeležbo mladih na občinskih, območnih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih v znanju;
  • izvedbo počitniških izobraževalnih taborov, šol in delavnic;
  • dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje nadarjenih mladih (mladih talentov);
  • dodatno izobraževanje mentorjev in koordinatorjev izobraževalnih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter domovih za učence in dijake, ki aktivno sodelujejo v programu »Mladi za napredek Maribora«.
 
Program »Mladi za napredek Maribora« poteka vsako šolsko leto od leta 1982, sprva v organizaciji Mestne občine Maribor, od 2007 pa pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor. V okviru programa mladi raziskovalci izdelujejo izvirne raziskovalne naloge in inovacijske predloge. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živijo.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta