Skupna služba civilne zaščite
vodoravna delilna črta
Vodja: Mag. Zorica ZAJC KVAS
Naslov:
Telefon: 02 2201 445
Uradne ure:
Ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda 8.00 – 12.00 in 13.00 - 17.00
Petek 8.00 – 13.00
 
NALOGE SKUPNE SLUŽBE CIVILNE ZAŠČITE
Naloge civilne zaščite so:
 
o   urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo,
o   zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
o   načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
o   izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
o   organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
o   organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
o   določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
o   določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
o   usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
o   določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v  občini,
o   mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,
o   druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi,
o   izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
o   usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo.

 

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta