Skupna občinska uprava
vodoravna delilna črta
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
Vodja: mag. Zorica Zajc Kvas
Telefon: 02/2201 445
E-pošta: sou@maribor.si
 
 
Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter Občina Šentilj (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) so ustanovile skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska uprava Maribor« z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/2019).
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Medobčinska inšpekcija
Puščica  Medobčinsko redarstvo
Puščica  Skupna služba varstva okolja