Skupna občinska uprava
vodoravna delilna črta
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
Vodja: mag. Zorica Zajc Kvas
Telefon: 02/2201 445
E-pošta: sou@maribor.si
 
 
Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter Občina Šentilj (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) so ustanovile skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska uprava Maribor« z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/2019).
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Medobčinska inšpekcija
Puščica  Medobčinsko redarstvo
Puščica  Skupna služba varstva okolja
Puščica  Skupna notranjerevizijska služba
Puščica  Skupna služba urejanja prostora
Puščica  Skupna služba civilne zaščite