Ureditev Cafove ulice
vodoravna delilna črta
Projekt »Ureditev Cafove ulice« v Mariboru zajema prenovo tlakovanja in urbane opreme na območju Cafove ulice
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta