URBAN INNO
vodoravna delilna črta

Uporaba inovacijskih potencialov urbanih ekosistemov (ang. Utilizing innovation potential of urban ecosystems)

 

vodoravna delilna črta

Projekt obravnava izziv, kako s povečevanjem inovacijskega potenciala malih in srednje velikih urbanih ekosistemov narediti območje Osrednje Evrope bolj inovativno in konkurenčno. Za boljšo izrabo inovacijskih potencialov je potrebno bistveno boljše povezovanje akterjev v mestih. Zato se projekt URBAN INNO osredotoča na povečevanje inovacijskih potencialov mest skozi ustanavljanje štiri-spiralnih mrež oz. grozdov (quadruple-helix clusters/initiatives) v regijah projektnih partnerjev in tudi na razvoj ter izvajanje novih participativnih metod in orodij, ki bodo vključevala končne uporabnike (prebivalce). Cilj projekta je vključiti prebivalce mest v proces odprtega inoviranja in jih motivirati ter izobraziti v pametne uporabnike.

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Opis
vodoravna delilna črta

 

 

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Povezave
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Galerija
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta