Strokovne komisije na področju kulture 2019 - 2021
vodoravna delilna črta
 
STROKOVNA KOMISIJA ZA PODROČJE GLASBENIH UMETNOSTI
 
 • Dr. Karmen SALMIČ KOVAČIČ - predsednica
 • Matej HOTKO – namestnik predsednice
 • Božidar KOVAČIČ – član
 • Nadomestni član: Branko ROŽMAN
 
STROKOVNA KOMISIJA ZA PODROČJE UPRIZORITVENIH UMETNOSTI
 
 • Tin GRABNAR – predsednik
 • Rok BOZOVIČAR – namestnik predsednika  
 • Rok VEVAR – član
 • Nadomestni član: Aleš NOVAK
 
STROKOVNA KOMISIJA ZA PODROČJE VIZUALNIH UMETNOSTI IN LIKOVNO RAZSTAVIŠČNO DEJAVNOST
 
 • Iztok MAROH - predsednik
 • Jure KIRBIŠ – namestnik predsednika
 • Dejan SLUGA – član
 • Nadomestni član: Rudi Uran
 
STROKOVNA KOMISIJA ZA PODROČJE KNJIGE TER ZALOŽNIŠKE IN IZDAJATELJSKE DEJAVNOSTI
 
 • Dr. Miran ŠTUHEC - predsednik
 • Vasilija PROSNIK – namestnica predsednika
 • Dr. Igor SAKSIDA – član
 • Nadomestni član: Zdenko KODRIČ
 
STROKOVNA KOMISIJA ZA PODROČJE KULTURNE DEDIŠČINE
 
 • Oskar Habjanič – predsednik
 • Dr. Aleš Maver – namestnik predsednika
 • Dr. Slavica TOVŠAK – član
 • Nadomestni član: dr. Andrej HOZJAN
 
STROKOVNA KOMISIJA ZA PODROČJE INTERMEDIJSKIH UMETNOSTI
 
 • Miha COLNER – predsednik
 • Ida HIRŠENFELDER – namestnica predsednika
 • Miha Ciglar – član
 • Nadomestna članica: Monika POCRNJIĆ
 
STROKOVNA KOMISIJA ZA PODROČJE FILMA IN AVDIOVIZUALNIH DEJAVNOSTI
 
 • Damijan VINTER- predsednik
 • Marina GUMZI – namestnica predsednika
 • Primož LEDINEK – član
 • Nadomestna članica: doc.dr. Tina TOMAŽIČ
 
STROKOVNA KOMISIJA ZA PODROČJE KULTURNIH PROGRAMOV MEDIJEV
 
 • Damijan VINTER- predsednik
 • Marina GUMZI – namestnica predsednika
 • Primož LEDINEK – član
 • Stane Kocutar – član
 • Nadomestna članica: doc.dr. Tina TOMAŽIČ
 
STROKOVNA KOMISIJA ZA INTERDISCIPLINARNE PROGRAME
 
 • Iztok MAROH – predsednik
 • Miha COLNER – namestnik predsednika
 • Primož LEDINEK – član
 • Doc. dr. Tina TOMAŽIČ – članica
 • Nadomestna članica: Ida HIRŠENFELDER
 
STROKOVNA KOMISIJA ZA UMETNIŠKE PROGRAME KULTURNIH ORGANIZACIJ IN PROGRAME KULTURNE USTVARJALNOSTI MLADIH
 
 • Karmen SALMIČ KOVAČIČ - predsednica
 • Tin GRABNAR – namestnika predsednika
 • Iztok MAROH – član
 • Miha COLNER – član
 • Nadomestni člani:
 • Matej HOTKO (glasba)
 • Rok BOZOVIČAR (uprizoritvene umetnosti)
 • Jure KIRBIŠ (vizualne umetnosti)
 • Ida HIRŠENFELDER (intermedijske umetnosti)
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta