Policijski okoliši
vodoravna delilna črta
PARTNERSKO SODELOVANJE POLICIJE Z DRŽAVLJANI

Amicus certus in re incerta cernitur

(Pravega prijatelja spoznaš v nesreči)

Partnersko sodelovanje policije z državljani v mestu Mariboru se najaktivneje odvija znotraj policijskih okolišev. Policijski okoliši so deli območja policijske postaje za neposredno opravljanje določenih nalog policije in za sodelovanje policistov z državljani, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugimi pri zagotavljanju varnosti. Območji Policijskih postaj Maribor I in Maribor II sta zaradi lažjega in učinkovitejšega obvladovanja varnostne problematike v Mestni občini Maribor razdeljeni na policijske okoliše, ki praviloma obsegajo območje ene ali več mestnih četrti ali krajevnih skupnosti. Konkretna razdelitev policijskih okolišev v Mariboru je predstavljena v nadaljevanju.

Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja je temeljno poslanstvo policijskega dela, ki se lahko uresničuje samo skupaj z ljudmi, med katerimi in za katere policija deluje. Takšno delovanje se imenuje V skupnost usmerjeno policijsko delo. Ta izraz pomeni filozofijo dela policije, ki daje večji poudarek sodelovanju s skupnostjo, v kateri deluje. V takšnem policijskem delu ima najvidnejše mesto vodja policijskega okoliša. To je policist, ki ga najpogosteje srečujemo na ulici, v bloku, lokalu, podjetju, vrtcu, šoli, dijaškem ali študentskem domu, ob meji?, to je policist, ki v začetku septembra pred šolo varuje naše otroke, ki sodeluje na sestanku mestne četrti, ki nam svetuje, kako se zavarovati pred vlomilci, tatovi?, skratka je policist, ki opravlja drugačno delo, ima drugačno vlogo.

Naloga vodje policijskega okoliša je, da spremlja dogodke, ki nas kakorkoli varnostno ogrožajo, te dogodke analizira in poskuša ugotoviti vzroke, ki privedejo do njih. Zato nas obišče, povpraša to in ono, vse z namenom narediti čimveč, da se vzroki, ki vodijo do takšnih dogodkov, odpravijo. S  tem nam poskuša zagotoviti varnejši jutri, ki si ga vsi tako želimo. Pri tem je njegovo glavno orožje komuniciranje, poslušanje insvetovanje.

Vedno je na razpolago preko policijske postaje, v kateri je zaposlen, preko vodstev krajevnih skupnosti ali mestnih četrti, s katerimi sodeluje v okviru varnostnih sosvetov ali tudi neposredno ob srečanjih na terenu. Kateri vodja policijskega okoliša v Mariboru (v kolikor ga še ne poznate) je odgovoren za vaše območje, je predstavljeno na naslednjih straneh. Svoje želje in vprašanja pa mu lahko zaupate tudi tukaj. Prosimo vas, da navedete območje bivališča ali ime in priimek vodje policijskega okoliša, s katerim želite razgovor ali morebitno pomoč. Poskrbljeno bo, da bo vaši pobudi sledila ustrezna aktivnost policije. Z željo dobrega partnerskega sodelovanja, v cilju naše skupne varnosti v mestu Maribor, pozdravljamo vse obiskovalce te spletne strani.

Vodje policijskih okolišev

mesta Maribor

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta