Služba za stanovanjske zadeve
vodoravna delilna črta
Vodja:     Stanka PERŠA, dipl.upr.org.
Telefon:  02/2201 - 453    
E-pošta: stanka.persa@maribor.si
 
SPLOŠNE INFORMACIJE:
 
Pravna podlaga:
  • Stanovanjski zakon – v nadaljevanju SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11)
  • Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 UPB5)
 
Delovno področje:
  • Vpis oz. izbris iz registra upravnikov večstanovanjskih stavb in izdaja potrdila o vpisu v register upravnikov.  
  • Preveritev višine neprofitne najemnine.
 
 
 ZA OBČANE:
 
 

Obvestila, pojasnila:

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta