Služba za razvojne projekte in investicije - Projektna pisarna
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Vodja: mag. Barbara Mikuš Marzidovšek
Telefon: 02/2201-407 (tajništvo)
 
Služba za razvojne projekte in investicije - Projektna pisarna opravlja zlasti naslednje naloge:
  • vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih mestne občine,
  • pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja mestne občine v povezavi z regionalno razvojno agencijo,
  • usklajuje in vodi aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja in vključevanja mestne občine v projekte Evropske unije,
  • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta