Zakaj participativni proračun
vodoravna delilna črta

 

Z uvedbo participativnega proračuna se izboljšuje kakovost življenja občank in občanov, krepi se občutek pripadnosti skupnosti in družbeno participacijo.
 
Participativni proračun se v svetu izvaja že več kot 25 let v več tisoč občinah, pa tudi na nivoju regij in celih držav. Kot tak se je velikokrat izkazal kot odlično orodje za upravljanje občin in številne mednarodne ter primerjalne študije, vključno s študijami Svetovne banke in Organizacije združenih narodov, kažejo, da uvedba in dolgoročno izvajanje participativnega proračuna prinašata:
  • povečanje učinkovitosti porabe proračunskih sredstev,
  • dvig kakovosti življenja v mestu,
  • povečanje transparentnosti javne uprave,
  • večje zaupanje v javno upravo in demokratične postopke,
  • zmanjšanje socialnih in razvojnih razlik med različnimi predeli občine,
  • pospešeno gospodarsko rast.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta