Kaj je participativni proračun
vodoravna delilna črta

 

Participativni proračun je sistem mednarodno uveljavljenega in preizkušenega načina razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Občanom je tako omogočeno, da skozi participativni proračun sami določijo, kateri projekti so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti.
 
S tem, ko prebivalci sodelujejo pri odločanju o tem, kateri projekti naj se izvedejo in kateri ne, se izboljša učinkovitost porabe skupnih sredstev z namenom čim boljšega zadovoljevanja potreb občanov.
 

Vsi prebivalci občine imajo tako priložnost ne le sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti bodo izvedeni v ožji lokalni skupnosti, v kateri živijo, temveč lahko tudi sami predlagajo projekte, ki bodo izboljšali življenjsko okolje.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta