Participativni proračun v Mestni občini Maribor do 2018
vodoravna delilna črta

 

MO Maribor je podprla prvi projekt uvajanja participativnega proračuna v MČ Radvanje, ki je prva mestna četrt v Sloveniji, ki je uvedla model za soodločanje pri porabi proračunskih sredstev v skladu s smernicami Evropske listine o lokalni samoupravi. Izvedba prvega pilotnega projekta ne bi bila mogoča brez konstruktivnega sodelovanja med MČ Radvanje, Iniciativo mestni zbor, pobudo Odločaj o mestu in ostalimi političnimi deležniki, ki so si prizadevali za soodločanje pri izbiri in izvedbi projektov v mestnih četrtih.
 
Pilotni projekt participativni proračun sem osebno podprl, ker je bila to moja predvolilna obljuba, in ker verjamem, da imajo občani možnost participirati pri soodločanju. Pri prenosu iz teorije v prakso pa pogosto pride do kakšnih zadreg, tako je bilo tudi v našem primeru, ko smo se tega lotevali pilotno prvi v Sloveniji. Glede na to, da je realizacija projekt (izvedenih in v izvedbi) na ravni 80% smo lahko kljub vsemu zadovoljni.
 
Seveda se na tem mestu nismo ustavili, zato sem tudi imenoval delovno skupino, da se intenzivno ukvarja s pripravo predloga za vzpostavitev participativnega proračuna v drugih MČ in KS, ki bo sistemsko vzdržen in vključeval tudi voljene predstavnike MČ in KS obenem bo pa v zakup vzel vse izzive s katerimi smo se soočili pri pilotnem projektu participativnega proračuna. Podžupan mag. Zdravko Luketič, ki sem ga pooblastil za vodenje tega projekta, se je redno sestajal s člani delovne skupine glede nadaljevanja, saj je izvedba tega projekta v praksi zelo kompleksna. Žal je realnost Mestne občine Maribor, na kar opozarjam sedaj že četrto leto, v kroničnem podfinanciranju s strani države. Tega je letos za 32 milijonov evrov – to je denar, ki ga Maribor krvavo potrebuje za infrastrukturne in druge projekte. Glede na to, da je na temo participacije občanov, ki je eden izmed stebrov Evropske listine o lokalni samoupravi, potekal posvet na državni ravni v organizaciji Računskega sodišča, MO Maribor upravičeno pričakuje, da bo država prisluhnila opozorilu vseh občin v Sloveniji, ki opozarjajo na pomanjkanje sredstev. V kolikor država želi spodbuditi participatornost v občinah in mestih, za to pričakujemo tudi primerno podporo s strani države. Na posvetu Računskega sodišča RS o participativnem proračunu je bil predstavljen tudi primer ene izmed držav, kjer za vsak evro, ki ga za participativni proračun nameni lokalna skupnost, enako vsoto doda tudi država. To rešitev bi v prehodnem obdobju lahko za pospeševanje participativnega proračuna v mestnih občinah, ki so podfinancirane, uvedla tudi slovenska vlada.
 
Vsekakor me veseli, da je delovna skupina pripravila najbolj optimalen način vključevanja občank in občanov pri odločanje o projektih, ki je predstavljen v nadaljevanju.
 
Pripravljen postopek izvedbe v šestih MČ in KS se mora praktično preizkusiti tako v MČ in KS kakor tudi v uradih in službah MO Maribor saj bo v primeru izvedbe v vseh MČ in KS izredno povečan dosedanji obseg medsebojne komunikacije, obseg nalog in postopek priprave proračuna.
 
Verjamem, da bo širitev participativnega proračuna dobro sprejeta in da bo sodelovanje med občani, predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti, civilnimi družbami ter mestno upravo strokovno, dvosmerno, konstruktivno in povezovalno.
 
Želim vam, da v vaših sredinah izberete projekte, ki bodo dvignili življenjski standard in ustvarili okolje prijetno za bivanje.
 
Dr. Andrej Fištravec, župan
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Aktualne novice o participativnem proračunu - splošno
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Delovanje participativnega proračuna v Mestni občini Maribor 2017-2018
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Kaj je participativni proračun
Puščica  Zakaj participativni proračun
Puščica  Mestne četrti in krajevne skupnosti v katerih se izvaja projekt participativnega proračuna
vodoravna delilna črta
Kako lahko sodelujem v participativnem proračunu
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Oddaja predlogov projektov
Puščica  Glasovanje o predlogih projektov
Puščica  Rezultati glasovanja po območjih
vodoravna delilna črta
Morda vas bo zanimalo
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta