Urni najem prostorov
vodoravna delilna črta

V mestni četrti Radvanje je možno najeti prostore za urno uporabo v času kadar se aktivnosti ne izvajajo.

 

Interesenti za najem prostorov morajo izpolniti NAROČILNICO za urno uporabo prostorov Mestne četrti Radvanje, ter jo oddati najkasneje 7 (sedem) dni pred pričetkom  

uporabe v tajništvo mestne četrti v času uradnih ur ali na mc.radvanje@maribor.si
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta