Sektor za finance
vodoravna delilna črta

Vodja:       Olga Kauran Krebs, univ. dipl. ekon.

Telefon:     02/2201-269
Faks:          02/2201-263
E-pošta:     olga.krebskauran@maribor.si
 
 
Delovno področje:

·         pripravlja mesečne likvidnostne plane in ugotavlja odstopanja,
·         zagotavlja gospodarno plasiranje prostih denarnih sredstev,
·         vodi evidenco o stanju prostih denarnih sredstev in o plasmajih,
·         skrbi za pravočasno vplačilo obresti iz naslova plasiranja prostih denarnih sredstev,
·         opravlja plačilni promet in skrbi za enotni zakladniški račun občine,
·         izstavlja račune, spremlja terjatve in obvešča skrbnike prejemkov o stanju terjatev.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta