Sektor za računovodstvo
vodoravna delilna črta


Vodja:        Simona Dubravica, univ. dipl. ekon.
 

Telefon:       02/2201-265
E-pošta:      simona.dubravica@maribor.si

Delovno področje:

  • opravljanje plačil,
  • tekoče urejanje, zajemanje, knjigovodsko evidentiranje in sporočanje podatkov,
  • pripravljanje obveznih računovodskih izkazov (zaključni račun, premoženjske balance),
  • izvajanje računovodskega nadzora,
  • izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem terjatev in plačevanjem obveznosti,
  • arhiviranje izvirnikov in knjigovodskih listin

 

 

 

 

 

 

 

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta