Predstavitev mestne četrti
vodoravna delilna črta
Površina: 8.224.784 m2
Obseg:         15.643 m
Število prebivalcev v mestni četrti po letih:
 
 
 
Mestna četrt Ivan Cankar je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja – naselja: Maribor, Počehova, Košaki, Pekel.

Odlok o razdelitvi Mestne občine Maribor na mestne četrti in krajevne skupnosti (MUV št. 22/96) je bil podlaga za ustanovitev naše mestne četrti. Vanjo se je združilo 7 nekdanjih krajevnih skupnosti: štiri mestne – Anton Aškerc, Ivan Cankar, Boris Kidrič in heroj Tone Tomšič ter tri primestne – Krčevina, Počehova in Košaki. Mestna četrt obsega večje območje severovzhodnega dela našega mesta.
 
Prve volitve v svet mestne četrti so bile 23.02.1997. Prvi predsednik sveta je bil g. Anton GAČNIK, ki ga je vodil le slabi dve leti. Prve redne volitve (zaradi sovpadanja mandata župana in MS MOM), so bile v svet MČ 22.11.1998. Temu svetu je predsedoval g. Milko LEDINEK. V tretji mandat sveta so bili člani sveta izvoljeni na volitvah 10.11.2002, vodil ga je predsednik sveta g. Rado LOBNIK.
 
V mestni četrti delujejo še KO (krajevna organizacija) ZB NOB Ivan Cankar (17. 3. 2011 sta se KO ZB NOB Anton Aškerc in KO ZB NOB Ivan Cankar združili v enovito KO ZB NOB Ivan Cankar), KO ZB NOB Košaki, KO Rdečega križa Košaki, Gobarsko društvo Jurček Košaki, Turistično društvo Počehova in še mnogi drugi. 
 
Mnogi predšolski otroci obiskujejo Vrtec Borisa Pečeta Maribor  v Tomšičevi ul., z organizacijsko enoto Košaki v Krčevinski ulici
 
Šoloobvezni otroci obiskujejo Osnovno šolo bratov Polančičev v Prešernovi ul. 19 in Osnovno šolo Franca Rozmana - Staneta v Kersnikovi ul. 10 z nižjo stopnjo OŠ Košaki na Šentiljski cesti 41 a.
 
Dijaki obiskujejo Srednjo ekonomsko šolo Maribor na Trgu Borisa Kidriča 3, študentje pa Ekonomsko- poslovno fakulteto v Razlagovi ulici 14.
 
Od pomembnejših delovnih organizacij se na našem področju nahajajo:
 
 
Na območju nekdanje opekarne Košaki počasi nastaja sodoben stanovanjsko poslovni del našega mesta.
 
V naši mestni četrti deluje tudi veliko mariborskih društev. Med pomembnejšimi so:
 
Za naselje Počehova lahko trdimo, da je to naša obrtna cona, saj tam deluje precejšnje število obrtnikov. Naselji Košaki in Krčevina, kakor tudi Počehova, pa slovijo kot vinorodni okoliš z vinsko trto in prijetnimi kmečkimi turizmi. Ne smemo pozabiti tudi na naš prijeten izletniški hrib Piramido in Tomšičev drevored.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta