Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2014 - 2018 naslednja:
 
Komisija za komunalne zadeve, urejanje prostora  in varovanje okolja:
 • Janez Točaj
 • Jože Verdonik
 • Milan Polc
 • Peter Jurše
 • Anton Kunstek
 • Franc Osterc
 • Aleš Žgur
 • Valter Pristovnik
 
Komisija za investicije širšega družbenega pomena:
 • Anton Zaletelj
 • Primož Hedl
 • Valter Pristovnik
 
Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji  kulturnih in drugih prireditev in aktivnosti:
 • Stane Jurgec
 • Eva Zupanc
 • Vera Županek
 • Marija Skalicky
 • Dunja Dremelj
 • Drago Pipuš
 • Miran Radi
 • Vesna Golob
 • Dragica Missia
 • Sir Simon Robinson
 • Klemen Vute
 • Dušan Weingerl
 • Jožica Prizmič
 
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo:
 • Hermina Grace
 • Terezija Berčič
 • Mihaela Rakovič
 
Komisija za priznanja in zahvale:
 • Valter Pristovnik
 • Janez Lavrenčič
 • Mirko Grace st.
 • Primož Hedl
 • Aleš Žgur
 
Komisija za gospodarstvo in turizem:
 • Borut Podlipnik
 • Valter Pristovnik
 • Joško Koren
 • Darko Pajtler
 • Simona Hauptman
 
Varnostni kolegij:
 • Primož Hedl
 • Anton Zaletelj
 • Marjetka Hauptman
 • Nataša Kukovec
 • Tadej Marič
 • Tomaž Čeplak
 
Inventurna komisija:
 • Drago Pipuš
 • Milan Berlič
 • Marija Skalicky
 
Komisija za šport in rekreacijo:
 • Milan Berlič
 • Dušan Jurše
 • Milan Polc
 • Janez Zupanc
 • Rimož Merf
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
MANDATNO OBDOBJE 2018- 2022
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta