Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2018 - 2022 naslednja:
 
Komunala in okolje
 • Predsednik: Alen Pajić                        
 • Član: Radivoj Hozjan                          
 • Član: Miran Ulbin                                
 • Član: Dragica Filipič                            
 • Član: Janez Belšak

 

Informiranje
 • Predsednik :Dino Jerman                 
 • Član: Anita Herič                               
 • Član: Marija Orehovec

 

Socialno delo in zdravstveno skrbstvo
 • Predsednik: Cvetka Žokš                 
 • Član: Boris Prejac                             
 • Član: Erna Slanič                              
 • Član: Jordan Marija                                                   

                   

Kultura in šport
 • Predsednik: Sabina Gosnik              
 • Član: Marjan Zorko                           
 • Član: Anita Herič                               
 • Član: Klavdija Skala Karba       
 
Poravnava sporov
 • Predsednik: Robert Pungerl             
 • Član: Dino Jerman                           
 • Član: Dragica Filipič                         

         

Nepremičnine
 • Predsednik: Miran Ulbin                      
 • Član: Peter Janžekovič                       
 • Član: Robert Pungerl                                       
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta