Predstavitev mestne četrti
vodoravna delilna črta

Površina: 3.413.285 m2
Obseg:         10.616 m

Število prebivalcev v mestni četrti po letih:


Mestna četrt Tabor je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: Maribor-del.
Meje mestne četrti so: Severno od Titove ceste po Ulici pariške komune do Koresove ulice, zahodno od Engelsove ulice, južno po Cesti proletarskih brigad, Betnavski cesti, Ljubljanski do Streliške ulice, dalje do Tržaške ceste z industrijsko cono (zadnja objekt je Carinarnica) ter vzhodno po železniških tirih do Nasipne ulice.
 
V Mestni četrti Tabor imamo 29.487 km cest, dolžina vodovodnega omrežja je 32.954 km, dolžina kanalizacije je 37.807 km, toplovodnega omrežja 5.35 km in dolžina plinovodnega omrežja je 10.67 km.
 
 
V sami Mestni četrti Tabor ni poskrbljeno za osnovno zdravstveno oskrbo, vendar je le-ta v neposredni bližini imamo pa več zasebnih zobozdravstvenih ordinacij. Na območju Mestne četrti Tabor je le eno večje kmetijsko zemljišče, ki ga obkrožajo zasebne stanovanjske hiše, industrijska cona in Betnavski gozd.
 
Na področju industrije je precej industrijskih objektov v samem centru mestne četrti, vsa ostala se nahajajo v industrijski coni. Na področju obrti in podjetništva pa so zastopane vse dejavnosti.
 
Turizem zastopajo gostinski obrati v zasebni in družbeni lasti ter kulturno zgodovinski objekti kot je Kadetnica, sedaj kadetnica generala Maistra in v neposredni bližini Betnavski grad in pomniki NOB. Drugih večjih zgodovinskih potencialov ni.
 
Osnovna preskrba je predvsem v trgovskih centrih in v zasebnih trgovinah in je zadovoljivo rešena.
 
V kraju deluje kar precej društev in športnih objektov v katerih naši krajani zadovoljujejo svoje potrebe po druženju in rekreaciji.
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta