Delovna telesa Sveta mestne četrti
vodoravna delilna črta
Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2018-2022 naslednja delovna telesa:
 
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja:
 • Alojz Roj, predsednik
 • Oton Štrucl, član
 • Ivan Gregurič, član
 • Halim Berro, član
 • Franc Čep, član
 • Silvester Gregorič, član
 • Branko Verlič, član
 •  
  Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev
 • Aleš Antolinc, predsednik
 • Ivan Gregurič,član
 • Marija Stolnik, članica
 •  
  Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno  varstvo:
  • Ivan Weixl, predsednik
  • Slavica Petek, članica,
   
  Komisija za priznanja in pohvale:
  • Oton Štrucl, predsednik
  • Nastja Gajser, članica
  • Aleš Antolinc, član
   
  Varnostni kolegij:
  • Oton Štrucl, predsednik
  • Robert Zamuda, rajonski policist
  • Diana Slekovec, referent
   
  Komisija za poravnavo sporov:
  • Nadja Emeršič, predsednica
  • Alojz Roj, član
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta