Delovna telesa Sveta mestne četrti
vodoravna delilna črta
 
Odbor za komunalo, promet, urejanje prostora in varovanje okolja:
 • Milan Pukšič predsednik
 • Jernej Muraus podpredsednik
 • Marjana Kores
 • Marko Korošec
 • Peter Kosi
 • Mladen Kutnjak
 • Boris Stergar
 
Odbor za turizem, šport in rekreacijo:
 • Rajko Kotnik predsednik
 • Peter Sitar podpredsednik
 • Valentina Gorjanc
 • Neža Kline
 • Brigita Majcen
 • Milan Soršak
 • Sebastijan Zorenč
 
Odbor za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo:
 • Ana Vindiš predsednica
 • Sonja Hrastnik podpredsednica
 • Vlasta Cafnik
 • Majda Kramer
 • Natalija Ivnik Mlasko
 • Aleksander Jus
 • Polona Unuk
 
Odbor za informiranje:
 • Minka Godec
 • Zorica Štok
 • Petra Hercog
 • Rajko Kotnik
 
Komisija za priznanja:
 • Rajko Kotnik predsednik
 • Vlasta Cafnik podpredsednica
 • Milan Pukšič
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta