Predstavitev mestne četrti
vodoravna delilna črta
Število prebivalcev v mestni četrti po letih:
Mestna četrt Radvanje je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: Zg.Radvanje, Sp.Radvanje, Borova vas
 
Meje mestne četrti so: na severu MČ Studenci, na zahodu KS Pekre, na severu-vzhodu MČ Nova vas in MČ Tabor, na jugo-vzhodu KS Razvanje in  na jugu po Pohorju mejimo na občino Hoče
 
Radvanje se prvič omenja med leti 1096 in 1105, ko je grof Bernard Spanheim podaril benediktinskemu samostanu iz Št. Pavla na Koroškem kraj z imenom Radvanje (oppidum Radewan). Vse do II. svetovne vojne je bilo Radvanje samostojna občina z okoli 2300 prebivalci.
 
Radvanje je kraj s približno 8 tisoč prebivalcev in mestna četrt mariborske občine. Teritorij obsega okrog 760 ha in meri v obsegu približno 16 km. Radvanje zavzema območje obdravske ravnine jugovzhodno od Maribora. Nekoč tri stare vasi pod Pohorjem – Spodnje Radvanje, Zgornje Radvanje in Nova vas (Borova vas) – so danes enotna naselbina in sestavni del mesta Maribor.
 
Bližina Pohorja in krajevna navezanost nanj sta zaščitni znak Radvanja. Naselje je postalo eden najbolj priljubljenih in urejenih predelov Maribora. Kraj je urejen pretežno kot turistična destinacija, v kateri je našlo in izkoristilo svojo priložnost poleg gostinskih tudi veliko obrtniških in storitvenih dejavnosti.
 
Stanovanjski bloki, turistični objekti, športna igrišča, vrstne ali pa individualne hiše hitro izpodrivajo že redke, skoraj osamljene kmetije. Večina današnjih prebivalcev je priseljena.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta