Predstavitev mestne četrti
vodoravna delilna črta
Površina: 1.002.224 m2
Obseg:           4.233 m
Število prebivalcev v mestni četrti po letih:


Mestna četrt Nova vas je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: del Mestne občine Maribor.

Meje mestne četrti Nova vas so: Na severni strani poteka meja po Cesti proletarskih brigad od Ulice Pohorskega odreda do Betnavske ceste, vzhodno po Betnavski cesti do Pasteurjeve ulice, nato po Pasteurjevi ulici do Ljubljanske ulice in po Ljubljanski ulici do Pekrskega potoka, južno po Pekrskem potoku do Ulice Pohorskega odreda in zahodno po Ulici Pohorskega odreda znova do Ceste proletarskih brigad.
 
Mestna četrt Nova vas je prvič praznovala svoj krajevni praznik 29. maja 1999. Tega dne smo izpeljali tek po mejah mestne četrti, na športnih igriščih pri OŠ Tabor I pa so potekala tekmovanja v tenisu, ulični košarki, odbojki in malem nogometu. V popoldanskem času pa je bila proslava z bogatim kulturnim programom, podelitvijo priznanj, govorom župana MO Maribor in predsednika sveta MČ, v nadaljevanju pa je ob živi glasbi in gostinski ponudbi potekala veselica. Podoben program od takrat poteka vsako leto.
Poleg krajevnega praznika mestna četrt ima še spominska dneva, 9. aprila na Dušana Kvedra -Tomaža in 25. oktobra na Ivana Zagernik - Joca.
 
Na območju MČ Nova vas delujejo: Društvo tabornikov Ljubo Šercer, DTV Joco Zagernik, Četrtna organizacija Rdečega križa Nova vas, Krajevno združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ivan Zagernik - Joco, Krajevno združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Franc Rozman Stane, Krajevno združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Dušan Kveder – Tomaž, Srbsko kulturno društvo Maribor.
 
MČ Nova vas je po kvadraturi najmanjša MČ v MO Maribor, po številu prebivalcev pa je ena od največjih. V MČ Nova vas ni industrijskih objektov, imamo pa Knjižnico Nova vas, dve lekarni in zdravstveno postajo Nova vas, OŠ Tabor I Maribor in OŠ Leona Štuklja Maribor, pošto, štiri ekspozituri bank, Vrtec Otona Župančiča Maribor s tremi enotami, tržnico Tabor ter Policijsko postajo Maribor II. Na območju MČ so večje trgovine Mercator, TUŠ, več mesnic in drugih manjših trgovin ter gostinskih lokalov, prav tako pa je več lokalov storitvene dejavnosti.

Mestna četrt Nova vas se ponaša s poligonom BMX pri OŠ Tabor I in s poligonom za skejtanje pri OŠ Leona Štuklja, ob Pekrskem potoku pa nastaja novi Park generacij.
 
Mestna četrt Nova vas je sicer komunalno urejena, največji problem pa predstavlja neurejena tržnica Tabor s slabo vzdrževano dovozno potjo po Pengovi ulici, slabo vzdrževani garažni hiši ob Cesti pohorskega odreda, problem podhoda Radvanjske pod Ulico proletarskih brigad. Želeli bi si boljšega vzdrževanja zelenih površin in čimprejšnjo ureditev funkcionalnih zemljišč, da bodo etažni lastniki blokov vedeli kaj morajo vzdrževati sami in kaj občina Maribor.
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta