Delovna telesa Sveta mestne četrti
vodoravna delilna črta

Komisija za komunalne zadeve, promet in okolje
1.      Krajnc Grega, predsednik
2.      Hmelak Milan
3.      Poštrak Ines
4.      Popović Boris
5.      Inge Vogrin Mlakar
6.      Gerbec Danica
7.      Bertoncelj Matjaž
 
Komisija za informiranje in obveščanje:
1.      Jurišić Borut, predsednik
2.      Goličnik Desanka
3.      Krajnc Grega
4.      Mesarec Luka
5.      Križanič Zdenka
 
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo:
1.      Krepek Bojana, predsednica
2.      Medved Simon
3.      Pokrivač Goričan Katarina
 
Komisija za mladino in šport:
1.      Tomažič Tina, predsednica
2.      Goličnik Desanka
3.      Mesarec Luka
4.      Jurišić Borut
5.      Karmel Vidko
 
Komisija za kulturo in družabne dejavnosti:
1.      Dumanič Lidija, predsednica
2.      Goličnik Desanka
3.      Popović Boris
4.      Križanič Zdenka
5.      Krajnc Irena
6.      Zidar Hilda
7.      Pernarčič Barbara
 
Varnostni kolegij:
1.      Orehovec Damir, predsednik
2.      Hancman Janez
3.      Repič Igor
4.      Mikl Nina
5.      Hmelak Milan
6.      Popović Boris
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta