Naslov objekta:
Mariborski otok
2351, Slovenija

Povezava na spletno stran
Zemljevid objekta
vodoravna delilna črta


Nastanek otoka
Otok je nastal na temelju marinskih laporjev s sekundarnim nanosom rečnih sedimentov tik za nekdanjimi brzicami Drave na laporjih. Za brzicami je namreč pričela reka zaradi zmanjšane transportne zmogljivosti odlagati naplavine peska, proda in mivke. Naravne okoliščine, ki so omogočile nastanek otoka, so bile brzice na Dravi, kjer je danes jez Hidroelektrarne Mariborski otok. Povzročale so jih prečno položene plasti iz trdega staromiocenskega marinskega laporja, ki so zgradile podvodne čeri. Na tem mestu se Drava zadnjič zoži, preden se dolina odpre v Dravsko polje in Drava postane iz alpske reke umirjena ravninska voda. Omenjeni prag iz trdih kamnin je Dravi naglo jemal moč, tako da je reka tu odložila večino plovnega materiala.

Tako je nastala značilna kapljičasta sedimentacijska geomorfološka tvorba, ki se je ohranila v naravni podobi do danes in je po Bašu »najmlajša geološka tvorba mariborske pokrajine«. Nastal je Mariborski otok.


V letu 2009, 2010 in 2011 smo se se lotili nujnih vzdrževalnih del, ki so dali kopališču lepšo podobo.

Poleg kozmetičnih popravkov in lepše zunanjosti Mariborskega otoka, ter nižje cene vstopnic smo poskrbeli za dodatne vodene animacijske programe, tako da so obiskovalci lahko aktivno uživali v lepem okolju. Program animacij so zajemali tako vodne aktivnost; mali čolni, pripomočki za plavanje, odbojka v vodi in ostale vodne radosti za najmlajše, kot aktivnosti na suhem; odbojka in nogomet na mivki, košarka, badminton, namizni tenis, trampolini, vožnja z gokarti po otoku. Uredili smo risalni kotiček za najmlajše, organizirali različne delavnice.


vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta