Obrazložitev priznanja častni občan mesta Maribor leta 2023

Poglej podmeni

Častni občan

Priznanje častni občan mesta Maribor prejme Franc Čuš

V znak zahvale in spoštovanja za veliko pomoč pri oživitvi mariborskega gospodarstva ter
kreiranju podpornega okolja za razvoj podjetništva.

Dr. Franc ČUŠ je bil kot podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Maribor zadolžen za področje
gospodarstva v najbolj kritičnem obdobju nastajanja nove države od leta 1990 naprej. Usklajeval je
interese mariborskega gospodarstva, vodil razvojne projekte in izvajal številne pomembne naloge v
prestrukturiranju mariborskih podjetij. Po pripravi vizije spreminjanja mesta Maribor, Regionalne
strategije 1991 – 92 in projekta »Maribor jutri«, je koordinacijo in vodenje projekta prevzel ravno dr.
Čuš. V okviru predlogov strategije je bila junija 1993 ustanovljena Mariborska gospodarska razvojna
korporacija, kasneje preimenovana v Mariborsko razvojno agencijo, katere prvi direktor je bil prav
dr. Čuš.

Danes največja in najstarejša regionalna agencija v Sloveniji je Regionalna razvojna agencija za
Podravje – Maribor, ki v letošnjem letu obeležuje trideseto obletnico ustanovitve.
Dr. Čuš je sodeloval pri ustanovitvi Štajerskega tehnološkega parka, ki je bil prvi tovrsten v Sloveniji,
bil je med pobudniki in organizatorji ponovnega zagona mednarodne sejemske dejavnosti v
Energetika in Terotech – Vzdrževanje leta 1992, kjer je deset let vodil programski odbor sejma.
Aktivno je bil tudi vključen v Pekrske dogodke junija 1991 in nadaljnje aktivnosti pri spopadu z JLA.
Dr. Franc ČUŠ je bil tako ključna oseba v obdobju transformacije mesta od leta1990 naprej, s svojimi
pobudami in delovanjem je v mariborski regiji usmerjal vse elemente gospodarskega razvoja, kar je
dolgoročno privedlo do ponovnega gospodarskega zagona mesta po osamosvojitvi Slovenije in po
propadu mnogih velikanov v mestu.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano