Obrazložitev Glazerjeve nagrade za življenjsko delo v letu 2022

Poglej podmeni

Glazerjevi nagrajenci

Glazerjevo nagrado za življenjsko delo prejme dramaturg, režiser, dramatik, scenarist, pisatelj in mislec Vili Ravnjak

Nagrajenec je najbolj kompleksna slovenska dramaturška osebnost. Njegova gledališko-dramaturška dialektika je šla skozi različne faze, začel je kot gledališko angažiran dijak, nadaljeval kot vsestransko aktiven študent dramaturgije, dalje dramatik, televizijski in filmski scenarist, pisec dramaturških esejev, režiser; ustvarjalno sintezo je opravil kot večletni vodja Drame SNG v Mariboru in kasneje kot dramaturg. Ob zares velikem številu uspešnih dramaturgij, poudarjamo še dvoje: pripravljanje gledališko-estetskega prostora za uspešno realizacijo svetovno znanega režiserja Tomaža Pandurja in nagrajenčevo sistematično povezovanje gledališča z globokimi duhovnimi premisleki. Če zdaj ne poudarjamo njegove študentske dejavnosti oziroma podlag njegovega kasnejšega gledališkega razvoja in duhovno-umetniškega nazora, je treba evocirati premike, ki jih je kot vodja Drame opravil sredi devetdesetih let. Takrat je tradicionalnost miselno pronicljivo in teoretsko podprto nadomeščal s sodobnimi prijemi, denimo, s postmodernističnimi. K odličnemu vodenju mariborskega gledališča sodijo tudi njegova vabila znanim režiserjem in seveda sam repertoar Drame – tu brez težav ugotovimo vrsto velikih in uprizoritveno zahtevnih del ter hkrati posluh za recepcijske interes občinstva. Povedano je mariborsko Dramo umestilo med pomembne gledališke hiše.
Ravnjakovo delo dramaturga in vodje mariborske Drame zaznamujejo vrhunske kreacije. V njih nagrajenec prek odličnega poznavanja gledališča in domišljene idejne globine različne poetike ter kanonizirana sporočila sintetizira z ontološkimi vprašanji. Zmeraj v okvirih dialoga klasičnega in sodobnega.
Nagrajenec je duhovno in estetsko temeljito zaznamoval repertoar mariborskega gledališča ob tem pa s svojim bogatim knjižnim opusom presegel njegove meje ter ustvaril odprt stik z mnogimi aktualnimi temami časa.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano