Navodila za oddajo vlog

Poglej podmeni

Navodila za oddajo vlog

Občanke in občani lahko svoje prošnje, pritožbe in pobude v zvezi z delom mestne uprave, prav tako pa tudi svojo željo po osebnem razgovoru ali splošnih informacijah Mestne občine Maribor, oddate:

 • pisno z vlogo, ki jo pošljete po pošti ali po elektronski pošti, ali s pomočjo aplikacije Izboljšajmo Maribor,
 • lahko pa jih podate ustno po predhodni najavi na mestna.obcina@maribor.si pri svetovalcu za pomoč strankam v sobi 14/pritličje, Ulica heroja staneta 1, Maribor ali na tel. št. 02/2201-214.

Vloge in zahteve lahko oddate na več načinov:

 • ali vnesete podatke v e-uprava (fizične osebe) ali SPOT (pravne osebe) s klikom na modro polje levo: “Digitalna oddaja”, če posamezni obrazec znotraj navedenih dveh portalov že obstaja, 
 • ali z obrazcem vloge, ki ga odprete s klikom na rdeče polje levo: “Prenesi obrazec”, vključno s skeniranimi prilogami po elektronski pošti na naslov gp.mom@maribor.si. Če pošiljate več vlog v eni elektronski pošti, jih priložite vsako v svoji datoteki. Če vlogo oddajate kot elektronsko vlogo, mora biti opremljena z varnim elektronskim podpisom (digitalnim kvalificiranim potrdilom), da bo možno slediti določbam o elektronski vlogi, ki določajo višino upravne takse v ZUT,
 • ali natisnete obrazec vloge, ki ga odprete s klikom na rdeče polje levo: “Prenesi obrazec”, ga izpolnite in vključno prilogami pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
 • ali vlogo, pripravljeno kot je opisano v prejšnji točki, prinesete osebno in oddate pri svetovalcu za pomoč strankam v sobi 14/pritličje, kjer je možno plačilo upravne takse, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor.

Obvestilo za naglušne osebe s slušnim aparatom. V stavbi Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, si lahko izposodite CM sistem (indukcijsko zanko) za pomoč pri urejanju zadev v stavbi. Prevzamete jo lahko pri varnostniku ob predhodni identifikaciji in vpisu na seznam.

Pristojnosti lokalne skupnosti so predstavljene v katalogu pristojnosti občin.

Če med obrazci ni vloge, ki jo iščete predlagamo, da pogledate spletno stran Upravne enote Maribor, spletno stran e-uprave (npr. za osebna stanja, osebne dokumente, stalno prebivališče, prijava tujcev, vozniška dovoljenja, gradbena dovoljenja ipd.), jim pišete na ue.maribor@gov.si, ali pokličete na 02/2208-350. 

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano