Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Mestne občine Maribor (SZRON)

Poglej podmeni

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Vizija in cilji SZRON

Z namenom, da bi preprečili oziroma vsaj omilili posledice, je vizija SZRON in sistema zaščite in reševanja nenehno sodelovanje in povezovanje vseh akterjev tako na lokalni, kot na državni in mednarodni ravni. Vedno je v ospredju uravnotežen razvoj dejavnosti za zaščito in reševanje z ustreznim financiranjem, s ciljem zagotoviti ustrezno opremljenost in usposobljenost občinskih enot in služb civilne zaščite.

Cilj zasledujejo z vzpostavljenim sistemom zaščite in reševanja (s kadrovsko izpopolnjenimi, usposobljenimi in primerno opremljenimi enotami, službami in organi Civilne zaščite), ki se je sposoben najbolje odzvati na naravne in druge nesreče, ki ogrožajo Mestno občino Maribor.

Nenehno strmijo k izboljšanju sodelovanja med lokalno skupnostjo, ministrstvi, vladnimi službami in javnimi zavodi, hkrati pa izpopolnjujejo pripravljenost in sposobnost občine ter na ta način zagotavljajo učinkovito in usklajeno odzivanje na nevarnosti in nesreče.

Delovno področje

 •  oblikujejo sistem zaščite in reševanja ter skrbijo za njegovo delovanje,
 • vodijo sile za zaščito, reševanje in pomoč,
 • organizirajo, usposabljajo in opremljajo občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč,
 •  vzdržujejo sredstva za zaščito, reševanje in pomoč,
 • omogočajo pogoje za razvoj dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 •  vodijo priprave sistema zaščite in reševanja v pristojnostih neposrednega PP ter izvajajo operativne naloge,
 • upravljajo dokumente načrtov za zaščito in reševanje MOM in skrbijo za javno predstavitev le teh.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano