Čistilna akcija 2023 – Moji odpadki, moja skrb

Poglej podmeni

Čistilna akcija 2023 – Moji odpadki, moja skrb

Splošni opis

Mestna občina Maribor že PETO leto zapored v okviru projekta Izboljšajmo Maribor organizira niz aktivnosti ob obeleževanju okoljskih dni in čistilno akcijo Moji odpadki, moja skrb, ki bo potekala v času med 18. marcem in 22. aprilom 2023. K sodelovanju želimo pritegniti občane vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti, društva, šole, vrtce, zaposlene v mestni upravi MO Maribor, njenih zavodih in javnih podjetjih …

V že tradicionalni mestni čistilni akciji bomo pozornost posvetili odstranjevanju odpadkov iz našega neposrednega naravnega okolja (okolice stanovanjskih blokov, šol in vrtcev, športnih objektov, z javnih zelenih površin, parkov, gozdov, pokopališč …)

V akcijo želimo vključiti čim večje število šol, vrtcev, društev, NVO in občanov v različnih vlogah – kot obiskovalci parkov in gozdov, kot stanovalci v večstanovanjskih objektih, uporabniki športnih površin, uporabniki otroških igrišč … in zaposlene v MO Maribor in njenih zavodih ter javnih podjetjih (JHMB)

Vzporedno s tem si bomo prizadevali za ozaveščanje občanov o pomenu skrbi za okolje in o vlogi vsakega posameznika pri tem, zlasti v neposrednem okolju, kjer živijo, pa tudi pri obisku parkov in gozdov, športnem udejstvovanju in podobno.

Pozvali bomo društva in posameznike, da v obdobju od 21.marca. do 22. aprila svoje aktivnosti usmerijo  v okoljevarstvene vsebine. V tem obdobju so pomembni datumi:

 • 21.marec- mednarodni dan gozdov
 • 22. marec – svetovni dan voda
 • 22. april-  svetovni dan okolja

Mednarodni dan gozdov (21. marec 2023)

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov z namenom praznovanja in ozaveščanja o pomenu vseh vrst gozdov. Države se spodbuja, da si na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni prizadevajo organizirati dejavnosti, ki vključujejo gozdove in drevesa, kot na primer akcije sajenja dreves.

Temo za vsak mednarodni dan gozdov izbere Kolaborativno partnerstvo za gozdove. Tema leta 2023 je “Gozdovi in zdravje.”

V času čistilne akcije Moji odpadki moja skrb bo v mestnem gozdu Stražun potekalo več okoljskih aktivnosti:

21. marca – »POMLAJEVANJE STRAŽUNA« na mestu kjer bo odstranjeno divje odlagališče zelenega odreza.

Svetovni dan voda (22. marec 2023)

Svetovni dan voda je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila v Riu de Janeiru leta 1992. Več kot 70% našega planeta prekrivajo vode. Kljub temu, da je voda vir našega življenja, se ljudje ne zavedamo njenega pomena. Vse premalo pozornosti posvečamo skrbi za ohranjanje voda. Dan voda je namenjen prav opozarjanju, da je voda vir našega življenja in naša skrb mora biti posvečena ohranjanju vseh njenih oblik.

Svetovni dan Zemlje (22. april 2023)

Svetovni dan Zemlje, ki ga že več kot po stoletja obeležujemo 22. aprila, letos poteka s pobudo, da moramo investirati v naš planet. Svetovni dan zemlje v svojem sporočilu nagovarja vsakega izmed nas. »To je trenutek, ko lahko spremenimo vse. Zdaj je čas za neustavljiv pogum. Skupaj moramo vlagati v naš planet. Kajti zelena prihodnost je uspešna prihodnost«.

Strokovno podporo bodo v akciji zagotavljala službe in uradi MO Maribor (Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti, materialno tehnična služba, Kabinet župana in odnosi z javnostmi), Skupna občinska uprava Maribor (Medobčinski inšpektorat, Skupna služba varstva okolja), naša javna podjetja, povezana v Javnem holdingu Maribor (JHMB): Snaga, Mariborski vodovod, Nigrad, Športni objekti Maribor, Pogrebno podjetje, Marprom.

1. Aktivnosti MO Maribor ob obeleževanju okoljskih dni

17. marec 2023  ob 19.00 uri Recycle or try 

Otvoritev razstave mednarodno najbolj (pri)znanega hrvaškega grafiterja Slavena Kosanovića “Lunarja” (studio in UGM Maribor na TLŠ). Razstava bo v celoti izvedena na ponovno uporabljenih (ang. reused) materialih.

22. marec 2023, Ogled krožne poti vode

Svetovni dan voda se z namenom ozaveščanja o pomenu pitne vode ter trajnostni rabi vodonosnikov obeležuje že od leta 1992. Letos bomo v Mariboru ta dan obeležili v okviru projekta SMARTRIVER (program Interreg ADRION), ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Ob tej priložnosti se bodo učenci OŠ Janka Padežnika med 9. in 13. uro odpravili po »krožni poti« – od pitne do odpadne vode, ki se bo začela v mariborskem Mestnem parku od koder se bomo povzpeli na Piramido s pogledom na reko Dravo, pot bomo nadaljevali do vodarne Mariborskega vodovoda na Vrbanskem platoju in zaključili na lokalni čistilni napravi. Na tej poti bomo spoznali in spregovorili o pitni vodi, od kod in kako jo dobimo ter kako jo je potrebno varovati. Spregovorili bomo o reki Dravi, ki je največji vodotok v naši okolici in ki pomembno prispeva k pridobivanju podtalnice ter o poplavni ogroženosti, na koncu pa bomo spoznali, kam gre voda, ko jo uporabimo in je »ne potrebujemo več«. Dogodek je izobraževalno-ozaveščevalne narave. (organizator: Skupna služba varstva okolja SOUM ter MOM-Projektna pisarna).

22. marec 2023, Dan odprtih vrat na Centralni čistilni napravi Maribor

Kje konča voda, ko jo uporabimo in kako se očisti, preden odteče v reko Dravo? Na to in številna druga vprašanja bomo odgovore prejeli na Dnevu odprtih vrat, ki ga letos že sedemnajsto leto organizira Centralna čistilna naprava Maribor, in sicer v četrtek, 22. 3. med 8.30 in 15.00  in v petek 23. 3. med 8.30 in 13.00.

Dneva odprtih vrat se bo udeležilo približno 500 šolarjev iz mariborskih šol. V okviru dogodka bodo mlade obiskovalce izobraževali in osveščali o odgovornem ravnanju z vodo ter o tem, kaj ne sodi v kanalizacijo.

Podjetje Aquasystems vse prebivalce v prispevnem območju CČN Maribor prijazno poziva, da:

 • ločeno zbirajo ostanke hrane v zabojnike za biološke odpadke, odpadno maščobo pa zbirajo in oddajajo na zbirna mesta. Biološki odpadki in odpadna maščoba se lahko predelajo ter ponovno uporabijo kot kompost ali bio-gorivo.
 • odpadke zberejo ločeno in jih odvržejo v koše za smeti, ne v straniščno školjko. Če so odpadki zbrani ločeno, se učinkoviteje obdelajo in ponovno uporabijo kot surovine.
 • nevarne snovi (ostanke barv, topil, fitofarmacevtskih sredstev) zbirajo ločeno in jih oddajo na določena zbirna mesta. Če so nevarni odpadki zbrani ločeno, se lahko odstranijo na naravi prijazen način.
 • Da zdravila s pretečenim rokom uporabe oddajo na zbirna mesta, ki so v vseh lekarnah. Učinkovine v odpadnih zdravilih so še vedno aktivne. Nekatere snovi se v celoti ali delno razgradijo v biološkem čiščenju, nekatere pa so slabo razgradljive in skoraj v celoti ostanejo nespremenjene. Tako prehajajo v naravno okolje in negativno vplivajo na živali, vodni vir ter posledično tudi na prebivalstvo.
 • Da stara in zavržena oblačila ter ostanke tekstila oddajo v za to namenjene zabojnike. Obstaja več načinov uporabe, kot so: ponovna uporaba za nošenje, izdelava novih izdelkov, izdelava krp.

Dogodek je izobraževalno-ozaveščevalne narave. (organizator: Aquasystems d.o.o.)

22. marec 2023, Festival ponovne uporabe

V okviru spomladanskih okoljskih dni Ekologi brez meja in družba ZEOS organizirata 2. Festival ponovne uporabe, ki bo potekal 22. marca, med 12. in 17. uro na ploščadi pred IZUM-om. Cilj festivala je predstavitev lokalnih gonilnih sil na področju ponovne uporabe in popravil. Dogodek je namenjen širši javnosti, v ospredje bo kot rečeno postavljen zero-waste način življenja, popravljali se bodo elektronski predmeti, kolesa, izmenjavala se bodo rabljena oblačila, ipd. (organizator: Ekologi brez meja, družba ZEOS) +

Sodelujoči: 

 • Zveza prijateljev mladine Maribor (izmenjava oblačil Cunjami)
 • Ninarozina (popravilo oblačil in ponudba recikliranih kreacij)
 • Ropotarnica (knjigobežnica in ustvarjalne delavnice)
 • Mariborska kolesarska mreža (popravilo koles in Bikepolo)
 • Zelena japka (živila in čistila brez embalaže ter prikaz zero waste kopalnice)
 • Reusable Technologies (prikaz izdelave recikliranih powerbankov)
 • Snaga (ločevanje odpadkov in kolo sreče z dihurčkom Duškotom)
 • ZEOS (potujoča učilnica E-transformer 2.0, delavnica Šraufarija, diagnostika računalnikov in telefonov, izmenjava aparatov)

Za mladino od tretje triade dalje ZEOS omogoča brezplačen voden ogled E-transformerja. Za skupinski ogled so obvezne prijave na urska.dolinsek@zeos.si ali 01 235 52 55, vodenja pa bodo potekala od prve šolske ure do pričetka festivala ob 12.00.

Obširnejši opis dogajanja je na voljo na osrednjem slovenskem portalu za spodbujanje ponovne uporabe Manj je večOsrednja predstavitev vseh sodelujočih bo potekala ob 15. uri

Festival, ki ga organiziramo v sklopu projekta Communities go circular, bo potekal vzporedno s konferenco družbe ZEOS “E-oprema – prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo”, ki jo organizirajo v sklopu njihovega Life projekta Spodbujamo e-krožno. 

24. marec 2023, Vodovarstveni krožek ob svetovnem dnevu voda

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor tudi letos ob Svetovnem dnevu voda organizira delavnice za kmetovalce, na kateri bodo spregovorili o gnojenju in varstvu rastlin na vodovarstvenem območju. (organizator: KGZ Maribor)

Vodovarstveni krožek se bo odvil v petek, 24. 3. 2023 ob 10.00 v prostorih Gasilskega doma Bohova (Bohova 2a, 2311 Hoče)

Aktivnosti:

 • Gnojenje in varstvo rastlin na vodovarstvenem območju – omejitve.
 • Izsledki imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda skozi daljše časovno obdobje (nitrati in FFS v kmetijskih zemljiščih, podzemni vodi, …).
 • Kratka predstavitev ukrepov SOPO, KOPOP in EKOLOŠKO KMETOVANJE s poudarkom na vodovarstvenih območjih.
 • Pomen pH, apnenja tal, prikaz raztrosa APNENCA IGM na bližnji površini.

Dodatne informacije za kmetovalce:

 • Zahtevek za nadomestila za izpad dohodka zaradi prilagoditve vodovarstvenemu režimu se NE BO vlagal v marcu, ampak kasneje, verjetno do 15.9. Uredba za nadomestila še namreč ni sprejeta. O vlaganju zahtevka vas bomo pravočasno obvestili.
 • V kontrolo integrirane in ekološke pridelave se lahko vključite do 20. marca 2023.
 • Na delavnici bomo zbirali vzorce tal (največ 1 vzorec na kmetijo) za analizo nitratnega dušika. Vzorce tal lahko odvzamete na oziminah (žita, oljna ogrščica), po možnosti iz VVOI, do globine 30 cm, vzorci morajo biti ohlajeni.

Marec- april, 2023 – Akcija prenašanja dvoživk pri Treh ribnikih

Organizator:  Skupne službe varstva okolja, SOUM

 • skrb za zaščitene vrste dvoživk na zavarovanem območju parka
 • pričetek, ko bodo noči dovolj tople za migracijelani sodelovalo cca 70 prostovoljcev
 • na okoljski spletni strani bodo podrobne informacije, kdaj se lahko prostovoljci pridružijo (ob večerih)
 • običajno se prenese v ribnik med 800 in 1000 žabic

April, 2023Akcija vzpostavljanja javnih zelenih površin za pašo čebelic in divjih opraševalcev

 • postavitev ozaveščevalnih tablic na določenih lokacijah v mestu (nadaljevanje lanskoletne akcije; zagotovili preko 9.000 m2 občinskih zelenih površin)
 • izvedba nekje v prvi polovici aprila (prično cveteti prve cvetlice – ne kosimo; samo 1x junija in potem 1x na koncu leta)
 • ozaveščali bomo tudi vse OŠ in vrtce, saj so se lani pridružili akciji v velikem številu (19 OŠ, več enot vrtcev – postavili 60 tablic)
 • ozaveščali bomo tudi občane – ni potrebno vse kositi, sploh ne pod sadnim drevjem, na obrobju parcel, ….

Skupna služba varstva okolja, SOUM, pripravi več informacij za seznanjanje javnosti. PR vabi medije in deli novice na socialnih omrežjih.

2. Čistilna akcija  moji odpadki, moja skrb 2023

Občane in stanovalce v strnjenih naseljih bomo povabili k urejanju okolice, čiščenju listja in odpadnih vej z zelenih površin (zeleni odrez) z  gozdov, poti,  s funkcionalnih površin blokov ter jim omogočili odvoz teh odpadkov iz zbirnih mest.

Aktivnosti:

 • odstranjevanje odpadkov
 • odstranjevanje zelenega odreza
 • odstranjevanje bele omele
 • sajenje dreves
 • izvedba umetniške instalacije iz odpadkov


Program aktivnosti v okviru čistilne akcije Moji odpadki, moja skrb:

 • 18. marec Mednarodna ekološka akcija Drava 2023– čiščenje struge reke Drave in obrežja reke v organizaciji Potapljaškega društva Maribor in MO Maribor. Akcija bo potekala od 9.00 ure do 14.00 ure  od Koblerjevega zaliva do Vodnega stolpa na Lentu. Potapljaško društvo Maribor  bo 18. 3. 2023 tradicionalno čistilo strugo reke Drave in se pridružujejo naši akciji skupaj z Ribiško družino Maribor, Gasilsko brigado Maribor, mariborskimi splavarji. V okviru akcije bo predstavljen projekt Varuhinje rek, za animacijo otrok bo poskrbel zavod Mars. Občane se pozove, da ob sprehodu od Koblarjevega zaliva do Vodnega stolpa pobirajo odpadke, ki jih nato odložijo v kontejner ob Vodnem stolpu kjer bo tudi zaključek akcije.
 • 21. marec »POMLAJEVANJE STRAŽUNA« – Pomlajevanje gozdnega roba – Stražun- odstranjevanje divjega odlagališča zelenega odreza in skupnostno sajenje dreves  s šolami, vrtci in občani
 • 24. marec šole in vrtci, čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb – (I. OBMOČJE)
 • 25. marec  občani, čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb (I. OBMOČJE: Stražun, MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci in  krajevne skupnosti)
 • 25. marec  Dan za Stražun- posvet z občani v Stražunu v času čistilne akcije (Focus)
 • 31. marec šole in vrtci, čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb – (II. OBMOČJE MČ )
 • 15. april zaradi napovedanega slabega vremena PRESTAVLJENO (o datumu vas bomo obvestili naknadno) – občani čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb (II. OBMOČJE MČ )
 • 22. april 2023 Dan Snage in umetniška instalacija iz odpadkov najdenih v času čistilne akcije (GT, stojnice, izmenjevalnica, kolo sreče…)
 • 29. marec, od 13.00 – 17.00 ure Naš EKO dan *- urejanje podhoda Nova vas-Tabor – skupna akcija zaposlenih MU in JHMB pri čiščenju in urejanju izbranega območja.

3. Območja izvajanja čistilne akcije

Mesto bomo čistili postopoma. Zaradi lažjega in smotrnejšega odvoza odpadkov ter boljšega nadzora nad odlaganjem odpadkov smo oblikovali dve geografski območji na katerih se bo izvajala čistilna akcija v različnih terminih.

 1. Območje I. (sobota, 25. marec 2023):  
 • Stražun (MČ Pobrežje/ MČ Tezno/ MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci) 
 • MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci
 • KS Brestrnica,
 • KS Kamnica,
 • KS Limbuš,
 • KS Pekre,
 • KS Razvanje,
 • KS Malečnik – Ruperče

2. Območje II. (sobota, 1. april 2023) zaradi napovedanega slabega vremena PRESTAVLJENO (o datumu vas bomo obvestili naknadno)

 • MČ Koroška vrata,
 • MČ Center,
 • MČ Studenci
 • MČ Nova vas
 • MČ Magdalena 
 • MČ Tabor
 • MČ Pobrežje 
 • MČ Tezno
 • MČ Radvanje

4. Pobiranje odpadkov

Vrste odpadkov:

Pobirali bomo volumensko manjše in nenevarne  odpadke, ki ne sodijo v naravo in jih lahko zbiramo v vrečke  (papir, plastenke, steklo, embalaža, vrečke s pasjimi iztrebki, cigaretni ogorki, ……). V kolikor občani zaznajo divje odlagališče odpadkov, ga fotografirajo in o lokaciji obvestijo MČ/KS ali pristojni inšpektorat na telefonsko številko 040 205-953 oz. na elektronski naslov medobcinska.inspekcija@maribor.si.

V kolikor občani v naravi najdejo nevarne odpadke npr. injekcijske igle, občani o lokaciji obvestijo dežurno službo na Snagi oz. osebo na zbirnem mestu,  da na varen način odstrani odpadke iz narave.

Zeleni odrez:

Spomladanski čas je povezan s številnimi vrtnimi opravili, med katere sodi tudi obrezovanje grmovnic. Če je zelenega odreza veliko, postane tudi posoda za biološke odpadke premajhna. Zaradi tega marsikje pride do povečane količine zelenega odreza,  ki ga je moč zaslediti odvrženega v obronkih gozdov, parkov in na nekaterih funkcionalnih zemljiščih.

Med zeleni obrez sodijo:  pokošena trava, obrez dreves in grmičevja, listje, bela omela.

Občani na začasna zbirna mesta v vrečah ali razsuto odložijo zeleni odrez, ki ne sme biti pomešan z odpadki.

Zaščitna oprema: Občani lahko na lokacijah MČ/KS prevzamejo vreče za smeti in rokavice v petek, dan pred akcijo v času uradnih ur in  v soboto na dan akcije med 9. in 11. 00 uro.

Način pobiranja  in odlaganja odpadkov

Občani na sprehodu v naravi 25. marca (Območje I.) in 1. aprila (Območje II) med 9:00 in 14.00 uro pobirajo odpadke v vrečke. Pobrane odpadke lahko občani odložijo na več načinov: odnesejo domov (če gre za manjše količine odpadkov) in jih odložijo v domače posode za odpadke; ali na dan akcije (25. marec in 1. in april) od 10. do najkasneje 14. ure odložijo na javno objavljena  začasna zbirna mesta v svoji MČ in KS

Odpadke morajo občani odložiti na začasna zbirna mesta najkasneje do 14. ure.

Na zbirna mesta ni dovoljeno odlagati nobenih odpadkov, ki niso bili najdeni v naravi: kosovnih, gradbenih nevarnih ali drugih odpadkov.

5. Druge aktivnosti v okviru akcije

5.1 Odstranjevanje bele omele

Aktivnosti  odstranjevanja bele omele se bodo  izvajale ves čas trajanja akcije v  času od 21. marca  do 22. aprila 2023.  Aktivnosti bodo izvajali  Snaga, Nigrad, SVO in gasilci v sodelovanju z  arboristko, ki bo pripravila načrt odstranjevanja.

Nigrad v sodelovanju z MČ/KS in arboristko izdela seznam najbolj prizadetih  lokacij za odstranjevanje bele omele in pripravi načrt odstranjevanja po dnevih in lokacijah.

5.2 Pomlajevanje Stražuna

 21.3.2023  – akcija sajenja dreves v + novinarska konferenca

Na divjem odlagališču zelenega odreza (križišče Štrekljeve in Belokranjske ulice) in gozdnem robu Stražuna bomo odstranili nepravilno odložen zeleni odrez, območje očistili in nato skupaj z učenci in otroki zasadili območje v dolžini 50 metrov s sadikami rastlin (400 kosov), ki bodo pomladile gozdni rob.

5.3 Dan za Stražun

 25. marec 2023 med 10.00 -13.00 uro –  posvet z občani o pomenu mestnega gozda in o viziji njegovega razvoja za pripravo strategije upravljanja mestnega gozda.

Lokacija: gozd Stražun (štiri informacijske točke locirane ob začasnih zbirnih mestih za odpadke v času čistilne akcije)

Dogodek Dan za Stražun ima dva namena: Prvi je občanke in občane ozavestiti o pomenu mestnih gozdov v času podnebnih sprememb. Drugi, enako pomemben, pa je od njih pridobiti informacije (mnenja in stališča) o viziji razvoja Stražuna, ki bodo v nadaljevanju izvajanja programa podpore služila za pripravo bolj fokusiranih delavnic o dveh najbolj izpostavljenih konfliktnih temah v povezavi s Stražunom ter pripravi poročila za Mestno občino Maribor, ki bo služilo kot prispevek uporabnikov mestnega gozda Stražun k oblikovanju upravljavskega modela za Stražun.

Dogodek bo odprtega tipa in bo potekal v mestnem gozdu Stražun. Namenjen je vsem uporabnikom gozda, še posebej pa prebivalcem bližnjih mestnih četrti.

Pri zasnovi dogodka je poudarek na: 

 • informiranju in ozaveščanju udeležencev,
 • motiviranju udeležencev za sodelovanje v procesu oblikovanja vizije razvoja Stražuna,
 • aktivnem sodelovanju udeležencev,
 • ustvarjanju priložnosti za pogovor, mreženje in povezovanje.

Izveden bo v obliki vodenega sprehoda čez gozd (t.i. Jane’s Walk) po trasi, ki bo zajela tri informacijsko-posvetovalne točke namenjene specifičnim tematikam (vizija, parkovna infrastruktura, promet). Četrta točka (na južnem delu gozda) bo samostojna in bo zajemala tematiki vizije in prometa.

Na posamezni točki bo prisotna ekipa, ki bo obiskovalcem / sprehajalcem predstavila izbrano problematiko in v pogovoru z njimi skušala zbrati njihova mnenja do predstavljene problematike. Ekipo bodo sestavljali: moderator, ki bo usmerjal pogovor, predstavnik občine (glede na področje) in moderator 2 / zapisnikar (za beleženje prispevkov obiskovalcev). Skupine obiskovalcev bo čez gozd od 1. do 3. (oziroma od 3. do 1.) točke vodil vodič. Na točkah bodo prisotne table, kjer bodo navedene iztočnice. Pogovori na posameznih točkah bodo za vsako skupino trajali 15 minut.

Na vstopni točki (1. ali 3.) bodo obiskovalci izpolnili listo prisotnosti s kontaktom, preko katerega jih bomo obveščali o rezultatih in nadaljnjih aktivnostih.

Čas in kraj izvedbe:

sobota, 25. marec od 10.00 do 13.00 (isti dan bo v MB oz. na območju Stražuna potekala čistilna akcija)

1. vhod: cesta v gozd iz Teznega (s Štrekljeve ulice)

2. vhod: Pobrežje, pri nogometnem igrišču

3. vhod / samostojna točka: pri OŠ Draga Kobala (Brezje)

Startne ure sprehoda za 1. in 2. vhod: 10.00, 10:30, 11.00; 11:30

Startne ure debate za 3. vhod: 10.00, 10:30, 11.00; 11:30

6. Naš EKO DAN 29. 3., od 13. do 17. ure

Na ta dan bomo zaposleni MU in JHMB skupaj z občani v skupni akciji uredili podhod Nova vas-Tabor.

Na omenjeni lokaciji sta bila izglasovana tudi dva predloga participativnega proračuna:

Čiščenje grafitov s Tržnice Tabor in osvežitev

 Obnova dotrajanega stopnišča v podhod na križišču Kardeljeva/Proletarskih brigad

V sklopu čistilne akcije bomo pripravili vse potrebno za izvedbo Obnove podhoda na križišču Kardeljeva/Proletarske brigade.

V sklopu akcije Moji odpadki, moja skrb, se bodo akcije udeležili zaposleni Mestne občine Maribor, Javnega holdinga Maribor (Nigrad d.o.o., Snaga d.o.o.), Mestnih nepremičnin d.o.o. in stanovalci mestnih četrti Tabor in Nova vas.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano