dr. ıSamoı Peter ıMedvedı

Poglej podmeni

podžupan za področje komunale, prometa, športa in lokalne skupnosti

Življenjepis

Dr. ıSamoı Peter ıMedvedı, po izobrazbi univerzitetni diplomiran inženir gradbeništva, deluje na področju gradbeništva že skoraj 30 let. Kot dolgoletni projektant na področju gradbeno-inženirskih objektov, dolgoletni direktor in solastnik enega največjih inženirskih podjetij v Sloveniji – podjetja Lineal, je sodeloval pri najzahtevnejših projektih v Sloveniji in tujini.

Poleg svoje profesionalne kariere je vseskozi aktiven v strokovni sferi in dejaven v Inženirski zbornici Slovenije, kjer zaseda mesto predsednika upravnega odbora matične sekcije gradbenikov, je član UO Združenja za svetovalni inženiring pri GZS in ustanovitelj ter član UO združenja SIBIM – Združenja za informacijsko modeliranje gradenj v Sloveniji in eden od pobudnikov začetka digitalizacije gradbenega sektorja v Sloveniji. Je predsednik Programskega sveta na Fakulteti za gradbeništvo, promet in arhitekturo v Mariboru in član Programskega sveta Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije in je organizator številnih strokovnih dogodkov.

Je avtor mnogih znanstvenih in strokovnih člankov iz področja gradbeništva in BIM-a in predavatelj. Somentor mnogim diplomantom in vodja raziskovalnih projektov. Bil je vodja delovne skupine avtorjev, ki je pripravila strateški dokument Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja Slovenije. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter priročnikov v domači in tuji literaturi.

Funkcijo podžupana Mestne občine Maribor je nastopil ob izvolitvi župana Aleksandra Saše Arsenoviča. S svojim strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami, predanostjo delu in dobrem poznavanju delovnih procesov ter zahtev poslovnega okolja, skupaj z ekipo sledi smernicam razvoja mesta in realizaciji vizije, da Maribor postane mesto za vse.

podžupan
dr. ıSamoı Peter ıMedvedı

Telefon

02 / 22 01 000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Predstavitev delovnega področja

Podžupan dr. ıSamoı Peter ıMedvedı je odgovoren za področje komunale, prometa, športa in lokalne skupnosti (Mestne četrti in Krajevne skupnosti).

Ključne naloge, ki jih opravlja so:

 • sodelovanje in koordinacija pristojnih služb MO Maribor iz področij komunale, prometa, športa in lokalne skupnosti,
 • aktivno sodelovanje pri pripravah strateških dokumentov in razvoju ter realizaciji projektov,
 • strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb,
 • sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov in strateških dokumentov MOM iz področja prometa, komunale, športa in lokalne samouprave,
 • sodelovanje in nadzor delovanja služb lokalnih skupnosti,
 • deluje kot član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano