Alenka Iskra

Poglej podmeni

Podžupanja za področje sociale in socialnega podjetništva, kulture, mladine, turizma, nevladnih organizacij, predšolske vzgoje in izobraževanja ter medgeneracijskega sodelovanja

Življenjepis

Alenka Iskra je prva leta po študiju na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru poklicne izkušnje pridobivala na področju prodaje, marketinga, hotelskega menedžmenta, financ in računovodstva.

V devetdesetih letih, ko so Terme Maribor pričele s prvimi koraki in večjimi investicijami v razvoj termalnega in wellness turizma, je kot pomočnica direktorja za finance in računovodstvo, sodelovala in vodila investicijske programe in skrbela za njihovo financiranje. To je bilo obdobje, ko se je preoblikovalo lastništvo podjetja, kar je predstavljajo kompleksno in zahtevno nalogo, ki je zahtevala poznavanje pravnih in finančnih vidikov.

Kasneje je, kar dvanajst let, vodila Terme Maribor z več kot 350 zaposlenimi na različnih področjih (hotelska industrija, prodaja, gostinstvo, zdravstvo in prodaja nepremičnin). V času njenega vodenja je podjetje dosegalo izjemne poslovne rezultate, pričelo z razvojem kongresnega turizma in tudi sicer doživelo številne prenove in nadgradnje že obstoječe ponudbe in infrastrukture.

Poklicno pot je nadaljevala kot predsednica uprave Rimskih term, ko se je podjetje srečevalo s težkimi finančnimi izzivi in že bilo v stečajnem postopku. Podjetju se je pridružila po povabilu takratnega nadzornega sveta Rimskih term, kjer je v letu in pol njenega delovanja sicer izjemno izboljšala njihovo poslovanje in rezultate, kljub temu pa je podjetje zaradi velikih zadolžitev in slabe lastniške strukture, bilo primorano prenehati s poslovanjem.

Vse predhodne izkušnje, znanja in izzivi so jo pripeljali do še ene pomembne življenjske in poslovne odločitve, ko je v letu 2014, s še tremi sodelavci, ustanovila socialno podjetje Kooperativa dame. Neprofitno organizacijo, ki se razvija, raste in deluje kot samozadosten organizem na trgu.

Podjetje je, do prevzema poklicnega opravljanja funkcije podžupanje v marcu 2021, vodila in upravljala z izjemno strokovnostjo ter predanostjo. Sicer je funkcijo podžupanje nastopila leta 2019. Kljub temu, da veliko časa posveča delu in karieri, na prvo mesto še vedno daje svojo družino. Dober časovni menedžment je tako eno njenih ključnih orodij.

S svojo suverenostjo, predanostjo in zagonom sledi zastavljenim ciljem in aktivno sodeluje pri razvoju Mestne občine Maribor. V njenem delu je moč čutiti izjemen čut do sočloveka in razumevanje okolja. S svojo mirnostjo, preudarnostjo in razumom pa stopa naproti vsem izzivom.

podžupanja
Alenka Iskra

Telefon

02/2201-208

Elektronski naslov

alenka.iskra@maribor.si

Predstavitev delovnega področja

Podžupanja Alenka Iskra je odgovorna za področja sociale in socialnega podjetništva, kulture, mladine, turizma, nevladnih organizacij, predšolske vzgoje in izobraževanja ter medgeneracijskega sodelovanja.

Ključne naloge, ki jih opravlja so:

 • na področju sociale deluje v smeri učinkovitejše razporeditve sredstev namenjenih socialnim in socialnovarstvenim programom,
 • sodeluje in komunicira z nevladnimi organizacijami in pristojnimi uradi Mestne občine Maribor,
 • sodeluje v različnih projektih na področju socialnega podjetništva,
 • vodi delovne skupine iz področja kulture s prizadevanjem učinkovitejšega koriščenja sredstev namenjenih kulturi,
 • sodeluje v različnih projektih iz področja mladinskega sektorja, s ciljem ohranjanja kvalitetnih programov in učinkovite rabe proračunskih sredstev za področje mladine,
 • odgovorna je za usklajevanje in reševanje različnih zadev iz področja predšolske vzgoje in izobraževanja,
 • prizadeva si na področju medgeneracijskega sodelovanja z aktivnim sodelovanjem v Svetu starejših, aktivno vlogo pa ima tudi v Svetu invalidov Mestne občine Maribor,
 • sodeluje pri projektih vezanih na turizem in kulturni turizem.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano