Režijski obrat

Poglej podmeni

Režijski obrat

Predstavitev obrata

Režijski obrat Mestne občine Maribor deluje v okviru Urada za komunalo promet in prostor kot samostojna notranja organizacijska enota. V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne občine Maribor, opravlja različna dela in naloge. Glede na število terenskih delavcev se oblikujejo skupine, katere po Krajevnih skupnostih in Mestnih četrteh opravljajo različna dela in naloge.

Vodja obrata
Karl Mernik

Telefon

02/2201-472

Elektronski naslov

karl.mernik@maribor.si

Naloge in poslanstvo

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne občine Maribor, v režijskem obratu skrbimo za:

 • redne letne košnje cca. 160 ha zelenih površin v lasti Mestne občine Maribor,  
 • redne letne obreze grmovja in živih mej,
 • odstranjevanje zelene vegetacije iz zaraščenih površina,.
 • v času cvetenja rastline Pelinolistne ambrozije, poskrbimo za zatiranje le teh na občinskih zemljiščih,
 • opravljanje lokalnih popravil na ne kategoriziranih makadamskih cestah,
 • čiščenje jarkov, kanalet, propustov in dražnikov ob ne kategoriziranih cestah,
 • podporo drugim občinskim službam pri vzdrževanju občinskih zemljišč, raznih prevozih in pri selitvah,
 • čiščenje prehodov za pešce, avtobusna postajališča, šolskih poti (v zimskem času),

Kot tehnična enota je Režijski obrat vključen v sistem Civilne zaščite Mestne občine Maribor.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano