Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

Poglej podmeni

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

Splošni opis

Človek se je z razvojem naučil opazovati naravo in svoje znanje prenesti v teorijo, a še vedno ni sposoben natančno in pravočasno napovedati naravnih in drugih nesreč, še manj pa preprečiti njihove destruktivne posledice, ki so prostorsko in časovno neomejene.

Z namenom, da bi preprečili oziroma vsaj omilili posledice, je vizija SZRON (Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje) in sistema zaščite in reševanja nenehno sodelovanje ter povezovanje vseh akterjev tako na lokalni, kot na državni ravni, po potrebi pa tudi na mednarodnem nivoju. Vedno je v ospredju uravnotežen razvoj dejavnosti za zaščito in reševanje z ustreznim financiranjem, s katerim zagotavljajo ustrezno opremljenost in usposobljenost občinskih enot in služb Civilne zaščite. Temu cilju sledijo z vzpostavljenim sistemom zaščite in reševanja (s kadrovsko izpopolnjenimi, usposobljenimi in primerno opremljenimi enotami, službami in organi Civilne zaščite), ki se je sposoben najbolje odzvati na naravne in druge nesreče, ki ogrožajo Mestno občino Maribor.

Nenehno strmijo k izboljšanju sodelovanja med lokalno skupnostjo, ministrstvi, vladnimi službami in javnimi zavodi in izpopolnjujejo pripravljenost ter sposobnost občine ter na ta način zagotavljajo učinkovito in usklajeno odzivanje na nevarnosti in nesreče.

Vodja Službe za zaščito in reševanje, po pooblastilu
Romana Rožman

Telefon

02/2201-255

Elektronski naslov

romana.rozman@maribor.si

Tajništvo Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

Telefon

02/2201-655

Elektronski naslov

/

SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OMBRAMBNO NAČRTOVANJE

Naloge in poslanstvo

SZRON izvaja naloge s področja zaščite, reševanja, požarne varnosti in obrambnega načrtovanja v pristojnostih mestne uprave in sicer:

 • oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje,
 • vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč,
 • organizira, usposablja in opremlja občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč,
 • vzdržuje sredstva za zaščito, reševanje in pomoč,
 • omogoča pogoje za razvoj dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • vodi priprave sistema zaščite in reševanja v pristojnostih neposrednega PP ter izvaja operativne naloge,
 • upravlja dokumente načrtov za zaščito in reševanje MOM in skrbi za javno predstavitev le teh.

Mestni servis

Kako vam lahko
pomagamo?

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

Projekti

Poglej več

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

Vloge in obrazci

Poglej več

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

Organizacijski in splošni dokumenti zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

Ocene ogroženosti Mestne občine Maribor

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano