Zdravstveni semafor 2023: Danes je Mednarodni dan brajice

Novica
4. januarja, 2023

V letu 2023 je zaživel projekt ZDRAVSTVENI SEMAFOR, ki je plod sodelovanja med Centrom za pomoč na domu Maribor, Zvezo Slovenska unija pacientov, Svetom invalidov Mestne občine Maribor, Društvom za boj proti raku Štajerske Maribor, Društvom za promocijo pacientovih pravic in dolžnosti Maribor, Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, UKC Maribor, Svet za javno zdravje in okolje Mestne občine Maribor.

Gre za projekt ozaveščanja posameznikov ter širše laične in strokovne javnosti o pomenu zdravja, socialnega varstva in drugih človekovih pravic, preko kanalov sporočanja sodelujočih deležnikov.

Mednarodni mejniki so priložnosti za izobraževanje javnosti o pomembnih družbenih vprašanjih, za mobilizacijo politične volje in sredstev, za reševanje globalnih problemov ter za praznovanje in krepitev dosežkov človeštva. Združeni narodi in ostale specializirane agencije so jih sprejeli kot močno orodje zagovorništva.

ZDRAVSTVENI SEMAFOR ob Mednarodnem dnevu Braillove pisave, 4. januarja 2023

Običajni tisk je slepim in slabovidnim pogosto nedostopen, zato je zelo pomembno, da so besedila na voljo v prilagojenih oblikah ali da imajo možnost uporabe pripomočkov za branje.

Braillova pisava, brajica, ki je poimenovana po njenem izumitelju, Louisu Braillu, je od leta 1821 uporabljana abeceda za slepe in slabovidne. Taktilna abeceda je kombinacija pik, reliefno dvignjenih iz podlage, namenjena tipni zaznavi. Osnovni element brajice je brajeva celica, v kateri je prostor za šest, v elektronski brajici pa osem pik, razporejenih v obliki pravokotnika.

Vsaka črka, ločilo, število ali glasbena nota se zapiše z uporabo različnih kombinacij pik. Brajica se bere s tipom, praviloma s konicami prstov. Zapisujemo jo s pomočjo brajevega pisalnega stroja ali brajeve tablice.

Brajica predstavlja pomembno obliko sporazumevanja v okviru izobraževanja, svobode izražanja in mnenj ter socialne vključenosti slepih in slabovidnih o čemer je govora tudi v Konvenciji o pravicah invalidov. Ta je bila sprejeta 13. decembra 2006 v New Yorku. V Slovenji je začela veljati od 24. aprila 2008, z uveljavitvijo Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 37/2008).

Generalna skupščina Združenih narodov je 4. januar razglasila za Mednarodni dan Braillove pisave leta 2018.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je na globalni ravni okoli 285 milijonov ljudi s hujšimi okvarami vida, od tega 40 milijonov slepih in okoli 245 milijonov slabovidnih ljudi.

Reprezentačna nevladna organizacija, ki pokriva slepe in slabovidne v Sloveniji je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki združuje približno 4. tisoč članov. Po njihovih podatkih se v Sloveniji od 8. do 10. tisoč ljudi srečuje s hudo okvaro vida, z resnejšimi okvarami pa celo od 30. do 40. tisoč ljudi.

Knjižnica Minke Skaberne, ki deluje v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije nosi ime po slovenski učiteljiia in profesorici Minki Skaberne, ki je leta 1918 sodelovala pri ustanovitvi prvega zavoda za slepe v Ljubljani in kot članica Kuratorija za slepe postavila temelje knjižnici za slepe. Knjižnica Minke Skaberne ponuja slepim, slabovidnim ter ljudem z drugimi motnjami branja knjige v brajici in elektronske vire. Ta trenutek je v knjižnici med leposlovnimi in drugimi deli v brajici evidentiranih 1.650 naslovov.

Namen Mednarodnega dne Braillove pisave je osvestiti širšo družbo na izzive, težave in ovire, s katerimi se kljub vsem rešitvam sodobne tehnologije in prilagoditvam v družbi ubadajo slepi in slabovidni v vsakodnevnem življenju.

Svetovni dan brajice širi ozaveščenost o brajici in drugih dostopnih oblikah komunikacije slepih in slabovidnih.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano