Zbor občanov Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj

Novica
29. avgusta, 2022

Svet Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj je vložil zahtevo za sklic zbora krajanov. Zahteva vsebuje obrazložen predlog zahteve in seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Priloženih je bilo zadostno število podpisov, prav tako je zahtevi priložen tudi sklep sveta krajevne skupnosti. Zahtevi je prav tako priložen sklic zbora krajanov Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj na podlagi 72. člena Statuta MOM.

Zbor občanov Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj bo v sredo 07. 09. 2022, ob 17. 00 uri, v dvorani doma krajanov Bresternica, Na Gaj 2, 2354 Bresternica.

Zbor občanov se lahko skliče za celotno občino ali za njen posamezni del.
Ker iz zahteve za sklic zbora krajank in krajanov KS Bresternica Gaj št.: 0130-131/2022- z dne 2.8.2022 izhaja, da je svet KS Bresternica – Gaj na 9. dopisni seji dne 7.7.2022 sprejel sklep, da se pošlje županu MOM zahteva za sklic zbora krajanov KS Bresternica – Gaj, glede naslednjih tem: Predlagane spremembe OPN za območje zemljiške nekdanjega Motela Jezero, izgradnja vodovodnega omrežja na območju KS ter vzdrževanje cest na območju KS, istočasno pa je Svet KS dne 29.7.2022 samostojno sklical zbor krajanov KS Bresternica – Gaj za sredo 7.9.2022 ob 17. uri v dvorani doma krajanov Bresternica, se na podlagi določb ZLS zahteva za sklic zbora krajank in krajanov šteje kot zahteva za sklic zbora občanov ožjega dela občine po 45. 61. členu ZLS in ob upoštevanju določb 78. do 81. člena Statuta MOM.
Zaradi ugotavljanja sklep6nosti zbora se morajo občani, ki se bodo udeležili zbora izkazati z
veljavnim uradnim osebnim dokumentom, s katerim bodo izkazali svojo identiteto.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev zbora in ugotovitev sklepčnosti
 2. Predlagane spremembe v OPN – ju za območje zemljiše nekdanjega Motela Jezero
 3. Izgradnja vodovodnega omrežja na območju KS Bresternica –Gaj
 4. Vzdrževanje cest na območju KS Bresternica – Gaj

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano