Zbiranje vlog oškodovancev na kmetijskih pridelkih zaradi neurij s točo in poplav

Novica
23. oktobra, 2023

Obveščamo vas, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala:

– dopolnilni sklep, številka 844-31/2023-5- DGZR z dnem 9. 10. 2023, o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023.

– dopolnilni sklep, številka 844-34/2023-1- DGZR z dnem 9. 10. 2023, o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic poplav za obdobje od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta leta 2023. 1. avgusta 2023

Mestna občina Maribor pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, kot je navedeno v sklepih.

Vlogo – OBRAZEC 2 za prijavo škode v kmetijski proizvodnji je potrebno oddati na naslovu Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor oziroma po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@maribor.si, predvidoma najkasneje do 02. 11. 2023.

Kontaktna številka za vsa vprašanja: 02 22 01 387, 02 22 01 707

Zbiranje vlog oškodovancev na kmetijskih pridelkih zaradi neurij s točo in poplav

Vloge

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano