Zavod RS za zaposlovanje z novim javnim povabilom za zaposlovanje mladih – Hitrejši vstop mladih na trg dela.

Novica
12. avgusta, 2022

Zavod RS za zaposlovanje je 27.7.2022 objavil novo javno povabilo za zaposlovanje mladih z naslovom Hitrejši vstop mladih na trg dela.

Namen programa: Hitrejši prehod mladih brezposelnih oseb (BO) iz ciljne skupine na trg dela, pridobitev delovnih izkušenj in kompetenc ob pomoči izkušenega mentorja z zaposlitvijo za nedoločen čas pri izbranih delodajalcih. Kar prispeva tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela in povečanju socialne varnosti mladih. Tako osebe kot mentorji se morajo usposabljati ali izobraževati pri zunanjih izvajalcih, registriranih za dejavnost izobraževanja, z namenom pridobitve dodatnih kompetenc v trajanju vsaj 30 šolskih ur, zaželeno iz digitalnih vsebin.

Vključujejo se brezposelni in delodajalci iz celotne Slovenije.

Ciljna skupina:  Brezposelni, stari do vključno 25 let in 364 dni.

Prednost osebam (ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc), ki:

 • v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • se soočajo s socialnimi in zdravstvenimi ovirami,
 • so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Več informacij v priponki in na povezavi spodaj

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano