Začetek rušitvenih del na obstoječem objektu Zdravstvene postaje Magdalena

Novica
28. oktobra, 2022

Od predvidoma 2. novembra in do predvidoma konca meseca januarja naslednje leto bo veljala popolna zapora vzhodnega pločnika in parkirišča Žitne ulice in popolna zapora južnega pločnika in parkirišča Jezdraske ulice ob objektu Zdravstvene postaje Magdalena. Izvajalec del, podjetje Pomgrad d.d., bo sprva iz obstoječega objekta izvedel demontažo stavbnega pohištva, izvedel rušenje notranje stene, odstranitev kritine in v nadaljevanju izvedel rušitev stropne plošče in nosilnih zidov, kar bo predvidoma trajalo do konca meseca novembra.

Pred začetkom ruštvenih del izvajalec v vplivnem območju gradbišča izvaja tudi monitoring morebitnih poškodb v neposredni bližini objektov. Izvajalec bo tekom celotne gradnje izvajal tudi monitoring hrupa in prahu. Največje povečanje teh vrednosti pričakujemo v času rušitvenih del, ki bodo predvidoma trajala dva do tri tedne. Izvajalec pa mora v tem času izvajati vse ukrepe, da bo vpliv na okolico čim manjši.                                                        

Na tem mestu dotrajane zdravstvene postaje bo v prihodnjih letih zrasla nova, sodobna zdravstvena postaja, v kateri se bodo izvajale celovite storitve osnovnega zdravstvenega varstva, to so ambulante družinske medicine, pediatrične ambulante, ginekološke ambulante z laboratorijsko dejavnostjo. Ob teh dejavnostih pa še izvenbolnišnične specialistične dejavnosti in lekarniška dejavnost. Vse navedeno bo razvrščeno v treh etažah, v kletni etaži bodo parkirna mesta namenjena uporabnikom zdravstvenih storitev.

Vhod v zdravstveno postajo bo urejen parterno s tlakovanjem, okolici bo dodana urbana oprema, kot so klopi, pitniki, stojala za kolesa, parkirna mesta, vse skupaj pa bodo ozelenjevala različna drevesa, brezov gaj, živa meja in pokrivne rastline.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano