Predstavitev projekta TRIBUTE na mednarodni konferenci VELOCITY 2022

Novica
30. junija, 2022

Junij je za projekt TRIBUTE pripravil veliko odličnih stvari in na eno od njih se je splačalo počakati. Projekt je bil predstavljen v Ljubljani na mednarodni konferenci VELOCITY 2022, kjer se je zbralo več kot 50 razstavljavcev iz vse Evrope, da bi delili in spoznavali najnovejše kolesarske inovacije, se povezovali in spodbujali nova partnerstva. Ta dogodek je bil priložnost za oblikovalce politik, akademske kroge, industrijo in potrošnike, da so priznali ključno vlogo, ki jo ima kolo pri gradnji mest, ki omogočajo visoko kvaliteto življenja.

To je bila tudi prva priložnost za konzorcij, da predstavi projekt in njegove rezultate na visoki ravni v EU, ter za osebno srečanje predstavnikov partnerjev. TRIBUTE je na konferenci predstavil pilotne ukrepe s tematskim poudarkom na zelenih kolesarskih poteh. Predstavniki Politecnico Milano, Ljubljane in Maribora so predstavili vizijo in pristop k projektu ter predstavili pilotne ukrepe treh mest, in sicer Ljubljane, Maribora in Zagreba.

Partnerji projekta TRIBUTE se bodo 28. in 29. julija sestali v Novem Sadu (RS) na naslednjem sestanku usmerjevalnega odbora, ki bo organiziran vzporedno s prvim sestankom transnacionalne mreže deležnikov TRIBUTE. Ob tej priložnosti so bili predstavniki projekta nuMIDAS povabljeni k izmenjavi znanja in izkušenj o orodjih za načrtovanje mest (tj. o zbirki orodij nuMIDAS) ter skupnemu pogovoru o morebitnem sodelovanju. Na prvem srečanju transnacionalne mreže deležnikov bodo deležniki iz mest, vključenih v projekt, izmenjali najboljše prakse, stališča in izkušnje o načrtih in ukrepih za mobilnost v mestih, da bi začeli razpravo, ki bo vodila k opredelitvi transnacionalne strategije TRIBUTE.

To sporočilo za javnost je bilo pripravljeno s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino sporočila za javnost je odgovorno izključno partnerstvo TRIBUTE in v nobenem primeru ne sme izražati stališča Evropske unije in/ali organov programa ADRION.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano