V projektu SETCOM razvijamo socialne in emocionalne kompetence ter pismenost na področju umetne inteligence

Novica
5. oktobra, 2022

Projekt SETCOM povezuje dve, danes zelo aktualni področji: razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc ter razvijanje pismenosti na področju umetne inteligence. Z umetno inteligenco že živimo – tako odrasli, kot tudi otroci, učenci, dijaki in študentje – a o njej malo vemo. Zato je naloga učiteljev, da jo spoznajo in umestijo tako v šolski prostor kot tudi vsakdanje življenje, ter posledice njenega uveljavljanja uravnotežijo z razvijanjem socialnega in emocionalnega učenja (in poučevanja). Začetek jeseni smo posvetili ne le načrtovanju, ampak smo izvedli tudi že prvo usposabljanje na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor.

Do sedaj smo na projektu SETCOM vzpostavili spletno stran, pripravili komunikacijski načrt projekta izvedli dva sestanka partnerjev projekta, na katerih je bil prisoten tudi norveški partner »Unord«, vzpostavili programski svet in izpeljali sestanek le-tega, izoblikovali metodologijo za analizo rezultatov izvedbe, pripravili prvo verzijo kataloga literature in osnutek načrta za izobraževalne module, izpeljali prvo pedagoško srečanje in zaključili prvo izobraževanje za učitelje ter pripravili načrt zagotavljanja kakovosti izvajanja projekta.

Verjamemo, da bodo z aktivnostmi projekta SETCOM pridobili vsi, tako visokošolski učitelji, študenti pedagoških študijskih smeri, pedagoški delavci na področju predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter neformalnega izobraževanja, kot tudi administrativni delavci, ki bodo pridobljena znanja prenašali na otroke, učence, dijake in širše.

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.«

Nosilec programa je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, projekt se izvaja s pomočjo sklada Norway Grants.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano