Uspešno srečanje s predstavniki Mestne četrti Tezno

Novica
18. oktobra, 2022

Na Teznem smo sestanek vodstev občine in Sveta MČ izvedli po predaji v uporabo igral na zelenici za sedežem mestne četrti v Panonski ulici 12;
– že v lanskem letu je MOM v Romihovi ulici postavila prvo javno igrišče v tej MČ, ki je odlično zaživelo;
po opozorilu stanovalcev glede pomanjkanja parkirnih mest na tem območju – opozorili so, da veliko mest zasedejo dnevni migranti – je pristojni urad začeli iskati rešitve;
– podpredsednika MČ Tezno dr. Milan Ulbin in Cvetka Žökš sta med drugim izpostavila potrebo po povečanju parkirišča na Pokopališču Dobrava (da je premajhno, se pokaže predvsem ob dnevu spomina na mrtve) ter sanaciji ceste mimo njega;
– v Stražunskem gozdu je bila v letu 2021 izvedena akcija odstranjevanja odvrženega zelenega obreza, invazivnih vrst in odpadkov, ob tem pa še urejanje območij mlak; tovrstne aktivnosti se nadaljujejo tudi v letošnjem letu;
– Svet MČ je izpostavil tudi potrebo po sanaciji Dogoške ceste. MOM se sanacij loteva celovito (npr. ob urejanju vozišča se v projekt vključi tudi ureditev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, tako da se vozišče ne odpira večkrat oziroma za vsak projekt posebej);
– več pobud za umiritev prometa na območju Tezna so občani podali tudi v okviru participativnega proračuna MOM;
– Svet MČ se je seznanil, kako poteka projekt Zdravstvene postaje Tezno. V pripravi je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano