Uporaba električnih skirojev v Mestni občini Maribor

Novica
20. julija, 2023

Kdo lahko vozi e-skiro?

Osebe, starejše od 14 let oziroma od 12. do 14. leta, če imajo kolesarsko izkaznico.

Kje lahko vozimo e-skiro?

Vozniki e-skirojev morajo voziti po površinah, namenjenih kolesarjem. Kjer teh površin ni, morajo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje do 50 kilometrov na uro. Pravila, ki veljajo za kolesarje, se smiselno uporabljajo tudi za voznike e-skirojev oz. lahkih motornih vozil.

Znate upravljati z e-skirojem?

Za varno vožnjo sledite navodilom za uporabo, ki jih je izdal proizvajalec e-skiroja. Z navodili se podrobno seznanite še pred pričetkom prve vožnje.

Obvezna oprema e-skiroja

Z vidika varnosti vseh udeležencev je pomembno zakonsko določilo, da mora imeti voznik e-skiroja ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgan na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Na e-skiro brez slušalk in mobilnega telefona

Vozniki e-skirojev naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk ali mobilnega telefona, saj to odvrača pozornost od dogajanja v prometu. Tako zlahka spregledajo pešca, otroka, starejšega udeleženca, ali druge izpostavljene skupine udeležencev (invalidi, gibalno ovirani).

Alkohol ne sodi v promet!

Tudi za voznike e-skirojev Agencija za varnost prometa priporoča ničelno toleranco do alkohola v prometu. Le tako bodo lahko varni v prometu.

Udeležba na območjih skupnega prometnega prostora in v območjih za pešce

Agencija in Policija opozarjata, da je največja možna mera previdnosti potrebna na območjih skupnega prometnega prostora, ki ga souporabljajo vsi udeleženci cestnega prometa v skladu z načeli cestnega prometa. Vozniki morajo v območju skupnega prometnega prostora voziti tako, da ne ogrožajo pešcev.

V območjih za pešce pa lahko vozijo le z maksimalno hitrostjo pešca. E-skiroji so skoraj neslišni, zato jih drugi udeleženci v prometu težje zaznajo, prav tako pogosto ne pričakujejo, da so tako hitri, zato lahko pride do neustreznih ali prepoznih reakcij pešcev oziroma drugih udeležencev v prometu. Nase naj zato vozniki e-skirojev opozorijo z zvočnim signalom. Na voznike e-skirojev pa morajo biti še posebej pozorni vozniki motornih vozil. Pri prehitevanju e-skirojev morajo dosledno upoštevati minimalno bočno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5 metra in prehitevanje izvesti le tedaj, ko je to povsem varno. Zaradi majhne površine silhuete so uporabniki e-skirojev tudi slabše vidni.

Ne glede na to, da je uporaba zaščitne čelade obvezna do 18. leta, Agencija za varnost prometa, Policija in Univerzitetni klinični center priporočajo uporabo vsem voznikom e-skirojev, saj so posledice padcev (poškodbe obraza in glave) brez nje praviloma težje.

Dodatne informacije lahko najdete na naslednjih povezavah:

https://www.avp-rs.si/varnost-v-prometu/e-skiroji/

Javna agencija RS za varnost prometa, Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano