Transnacionalno srečanje projektnih deležnikov ter izvedba aktivnosti v sklopu projekta Tribute

Novica
3. julija, 2023

Projekt TRIBUTE vstopa v zadnjo fazo trajanja projekta in dejavnosti potekajo nemoteno v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. 7. in 8. februarja 2023 sta v Zagrebu potekala 5. sestanek usmerjevalnega odbora in 3. sestanek transnacionalne skupine deležnikov, ki se ga je udeležil tudi uslužbenec ADRION JS. Vodje delovnih skupin so predstavili predhodne rezultate živih laboratorijev (delovna skupina T1) in trenutno stanje izvajanja pilotnih ukrepov (delovna skupina T2), ki naj bi se zaključili do konca maja 2023. Trajanje projekta je bilo podaljšano do septembra 2023, kar bo projektnim partnerjem omogočilo natančnejšo pripravo akcijskih načrtov in analizo prenosljivosti pilotnih ukrepov na druga mesta v jadransko-jonski regiji. O tem so projektni partnerji razpravljali na spletnem tehničnem sestanku 5. maja.

Četrta transnacionalna mreža deležnikov TRIBUTE je potekala 24. maja v Sarajevu v okviru 8. foruma EUSAIR. Dogodek je predstavljal izjemno priložnost za razširitev mreže zainteresiranih strani in seznanitev širšega občinstva s predhodno strukturo strategije TRIBUTE za inovativno in trajnostno mobilnost v jadransko-jonskih mestih.

V naslednjih mesecih bo Mestna občina Maribor izvedla dodatne aktivnosti v sklopu projekta TRIBUTE pri čemer bo dobavila šest običajnih električnih koles ter osem specialnih električnih koles, ki bodo namenjena uporabi ranljivim skupinam, kot so starejši in osebe z gibalnimi ovirami. Specialna električna kolesa zajemajo: dve tandem kolesi, dve kargo kolesi, dve kolesi za prevoz invalidov skupaj z invalidskimi vozički ter dva tricikla. Dobava koles bo pomembno prispevala k vključevanju ranljivih skupin in predstavlja pomembno pridobitev Mestne občine Maribor saj se bodo znatno izboljšale možnosti vključevanja gibalno oviranih in starejših v mobilnost v mestu. Z aktivnostmi projekta bomo prispevali k enakovrednem vključevanju gibalno oviranih v promet. Glede možnosti izposoje koles bomo javnost obvestili v prihodnjih mesecih.


To sporočilo za javnost je bilo pripravljeno s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino sporočila za javnost je odgovorno izključno partnerstvo TRIBUTE in v nobenem primeru ne sme izražati stališča Evropske unije in/ali organov programa ADRION.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano