Svoja vrata je odprl »Kompetenčni center« za razvoj ključnih kompetenc 21. stoletja

Novica
4. decembra, 2023

Na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor so v sklopu projekta Setcom, namenjenega razvoju podpornega okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju, odprli »Kompetenčni center« za razvijanje sinergij med socialnimi in čustvenimi kompetencami ter pismenostjo na področju umetne inteligence v izobraževanju.

Po uvodnem pozdravu ravnateljice mag. Andreje Zver Dobaj in vodje Službe za digitalizacijo izobraževanja iz Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, izr. prof. dr. Igorja Peska, je prof. dr. Alenka Lipovec, vodja projekta SETCOM, predstavila cilje in rezultate projekta. Razprava se je nadaljevala z okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki predstavili svoje videnje o umetni inteligenci in socialno-čustvenem učenju v izobraževanju.

Partnerji projekta, ki ga sofinancira Norveški finančni mehanizem, so še Mestna občina Maribor, osnovna šola Draga Kobala Maribor, vrtca Hoče in Rogoza, Andragoški zavod Maribor, Zveza prijateljev mladine Maribor in norveška državna univerza Nord.

Vizija kompetenčnega centra je vezana na razvoj in vzdrževanje podpornega okolja za prenos dobrih praks za razvijanje prečnih kompetenc in s tem izboljšanje institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh, tako formalnega kot neformalnega izobraževanja.

“Kompetenčni center, ki podpira odnosne in digitalne kompetence ter druge ključne kompetence 21. stoletja, pomeni veliko priložnost za šole in mesto Maribor, saj so pedagoški in tudi nepedagoški delavci z njim dobili neke vrste vozlišče, kjer se bodo povezovali in si izmenjevali dobre prakse. Že pripravljene vsebine se bodo razvijale, dopolnjevale in nadgrajevale, že zdaj pa si učitelji lahko izposodijo humanoidno robotko »Piko«, virtualna očala in hologram ter omenjene tehnologije uvajajo v vzgojno-izobraževalni proces.

Umetna inteligenca je tukaj. Razumeti jo moramo kot orodje za krepitev človeškega potenciala, vendar pa se moramo za smiselno in etično uporabo o njej izobraziti, se pogovarjati, kritično presojati in jo uporabljati z veliko mero občutka.

Rezultati projekta SETCOM bodo predstavljeni na zaključni konferenci, ki bo 4. aprila 2024, na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano