Študijski obisk slovenskih partnerjev v okviru projekta SETCOM na Univerzi NORD

Novica
6. junija, 2023

V okviru projekta SETCOM, katerega glavni cilji so: dvig kompetenc pedagoških delavcev s področja socialno čustvenih kompetenc in umetno inteligenčne pismenosti, krepitev medinstitucionalnega sodelovanja in razvoj dobrih praks s področja uvajanja umetne inteligence v procese vzgoje in izobraževanja, smo se partnerji projekta zbrali na študijskem obisku, ki je potekal od 21. do 26. maja 2023 na Norveškem.

Študijskega obiska so se udeležili vsi partnerji projekta SETCOM, vodilni partner Univerza v Mariboru, Osnovna šola Draga Kobala, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza Maribor, Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (Vrtec Hoče in Rogoza), Zveza prijateljev mladine Maribor, Mestna občina Maribor in Univerza NORD iz Levangerja, ki je prevzela vlogo gostitelja.

Partnerji smo obiskali vrtec, osnovno šolo, univerzo in izobraževalni center za odrasle na Norveškem in se seznanili z njihovimi vzgojno izobraževalnimi programi, načinom dela in uvajanjem prečnih kompetenc po celotni vertikali. Sestali smo se na pedagoškem srečanju in sestanku partnerjev, izmenjali izkušnje, predstavili dosežke in zastavili plan za nadaljnje aktivnosti projekta. Ob zaključku projekta, ob otvoritvi Kompetenčnega centra, je predviden obisk  norveških partnerjev v Mariboru.


»Ta projekt je financiran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Za vsebino te spletne strani je odgovorna izključno Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano